Schengen: nya regler för tillfälliga gränskontroller 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Den inledande gränskontrollperioden bör vara i högst två månader, mot dagens sex
  • Den maximala tidsgränsen för kontrollerna bör begränsas till ett år i stället för två
  • Fler skyddsåtgärder om gränskontrollerna förlängs

Tillfälliga inre gränskontroller i Schengenområdet bör begränsas till högst ett år, i stället för dagens två. Det slog Europaparlamentet fast på torsdagen.

Den så kallade kodexen om Schengengränserna, för närvarande under översyn, tillåter EU-länderna att införa tillfälliga gränskontroller inom Schengenområdet i samband med allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Det som kammaren röstade om på torsdagen var Europaparlamentets mandat för att få börja förhandla med EU-ländernas regeringar i rådet om ett nytt regelverk. Det man siktar på att komma överens om är vilka tidsfrister som ska gälla i framtiden för den inledande gränskontrollperioden, den maximala tidsgränsen för kontrollerna och vilka garantier som ska krävas för eventuella förlängningar.

Ledamöterna slog fast att:


  • Den inledande gränskontrollperioden bör få vara i högst två månader, jämfört med dagens sex, och
  • Den maximala tidsgränsen för kontrollerna bör begränsas till ett år i stället för dagens två.

Europaparlamentet understryker också att eftersom den fria rörligheten inom Schengenområdet begränsas av de tillfälliga gränskontrollerna, så bör kontroller enbart tillämpas som en sista åtgärd under exceptionella omständigheter.

Sverige är ett av fem Schengenländer som sedan 2015 infört gränskontroller på grund av den stora flykting- och migrationskrisen (de övriga är Österrike, Tyskland, Danmark och Norge). Frankrike tillämpar också kontroller på grund av ett överhängande terrorhot.

Fler skyddsåtgärder om gränskontrollerna förlängs

Om eventuella tillfälliga gränskontroller skulle förlängas bortom de inledande två månaderna bör Schengenländerna tillhandahålla en detaljerad riskbedömning för att motivera det, skriver kammaren.

Ytterligare förlängningar till över sex månader bör också kräva ett godkännande från rådet och att EU-kommissionen klargör att den aktuella förlängningen uppfyller alla rättsliga krav, enligt texten.

Ledamöterna vill att EU-ländernas regeringar håller Europaparlamentet mer underrättat och involverat i hela processen.

Citat

- Sex Schengenländer har tillämpat olagliga inre gränskontroller i mer än tre år, trots att den maximala tidsgränsen är två år. Det visar på hur tvetydiga de nuvarande reglerna är och hur länder missbrukar och misstolkar dem. Om vi vill rädda Schengen måste vi sätta stopp för detta och införa tydliga regler, säger föredraganden, den slovenska socialdemokraten, Tanja Fajon.
Nästa steg

Europaparlamentets mandat godkändes med 319 ja-röster, 241 nej-röster och 78 nedlagda röster. Därmed kan förhandlingarna med rådet inledas, eftersom EU-ländernas regeringar enades om sin förhandlingsposition i juni.