Dela den här sidan: 

Ledamöterna vill att EU-länderna ska samordna besluten om tidsordningarna för att inte skapa störningar ©AP Images/European Union-EP  

Kammaren anser att man i EU bör sluta med tidsomställningen från sommartid till vintertid och vice versa från och med 2021.

Parlamentets arbete med denna fråga leds av den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog. EU-länder som vill behålla sommartid permanent bör ställa om klockan för sista gången den sista söndagen i mars 2021, enligt Europaparlamentets förslag som på tisdagen godkändes av kammaren med 410 ja-röster, 192 nej-röster och 51 nedlagda röster. De länder som i stället föredrar att behålla standardtid (vintertid) kan ändra om visarna för sista gången den sista söndagen i oktober 2021.

Europaparlamentet ställer sig därmed bakom EU-kommissionens förslag om att upphöra med tidsomställningarna, men röstade för att skjuta upp slutdatumet till 2021 i stället för 2019.

Skydda EU:s inre marknad

Ledamöterna vill också att EU-länderna ska samordna de respektive besluten om tidsordningarna för att inte skapa störningar på den inre marknaden. För att kunna träda i kraft måste Europaparlamentet nu enas med EU-ländernas regeringar i rådet om de slutgiltiga lagändringarna.

Om EU-kommissionen skulle slå fast att de planerade tidsordningarna avsevärt och permanent skulle utgöra ett hinder för den inre marknadens funktion kan man dock lägga fram ett förslag om att skjuta upp datumet för tillämpning av detta direktiv med högst 12 månader, enligt texten.

Bakgrund

Europaparlamentet uppmanade den 18 februari förra året EU-kommissionen att utvärdera behovet av EU:s sommartidsdirektiv och, om nödvändigt, presentera ett förslag till revidering av reglerna.

Efter en konsultation med svar från fler än 4,6 miljoner deltagare, varav en majoritet (84 procent) uttryckte stöd för att sluta med tidsomställningarna, beslutade EU-kommissionen också att lägga fram förslaget.

EU enades om samtida byten från sommartid till vintertid och vice versa 1980, för att säkerställa en harmonisering av tidsomställningarna på den inre marknaden. Innan dess skedde bytena vid olika tillfällen på grund av olika nationella regler och förfaranden. Det nuvarande EU-direktivet om sommartid kräver att EU-länderna byter till sommartid den sista söndagen i mars och tillbaka till standardtid (vintertid) den sista söndagen i oktober.