Europaparlamentet godkänner nya upphovsrättsregler för internet 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Direktivet strävar efter att garantera att internet förblir ett område som kännetecknas av yttrandefrihet ©AP Images/European Union-EP  
  • Internetplattformar blir ansvariga för innehåll som användare laddar upp
  • Visst uppladdat material, som memes och gif:ar, omfattas inte av direktivet
  • Länkar till nyhetsartiklar, tillsammans med ”individuella ord eller mycket korta utdrag”, kan delas fritt

Den kreativa sektorn och nyhetsutgivare får bättre verktyg att förhandla med internetjättar tack vare nya upphovsrättsregler som Europaparlamentet godkände på tisdagen.

Det nya upphovsrättsdirektivet godkändes av Europaparlamentet med 348 ja-röster, 274 nej-röster och 36 nedlagda röster. Omröstningen innebär slutet på en lagstiftningsprocess som för Europaparlamentets del inleddes 2016. Det är nu upp till EU-ländernas regeringar i rådet att ge grönt ljus till kammarens beslut under de kommande veckorna.

Det nya direktivet syftar till att se till att upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter också gäller på nätet. YouTube, Facebook and Google News är några av de internetjättar som kommer att påverkas av denna lag.

Direktivet strävar också efter att garantera att internet förblir ett område som kännetecknas av yttrandefrihet.

Följ presskonferensen med föredraganden Axel Voss och ledamöterna Helga Trupel och Sajjad Karim direkt på internet klockan 15.00.

Internetjättar måste dela inkomster med artister och journalister

De nya reglerna syftar till att förbättra rättighetsinnehavarnas, t.ex. musiker, upphovsmakare, manusförfattare (som tillhör den kreativa sektorn) och nyhetsutgivare, möjligheter att förhandla om bättre betalning för sitt arbete i samband med att material laddas upp och delas på internetplattformar. Plattformarna blir nu direkt ansvariga för innehållet på deras sajter och nyhetsutgivare får också rätt att förhandla om avtal på uppdrag av sina journalister när det gäller nyhetstexter som används av nyhetsaggregatorer (t.ex. Google News).

Värna yttrandefriheten på nätet

En mängd andra åtgärder i det nya direktivet syftar också till att garantera att internet förblir ett område som kännetecknas av yttrandefrihet.

Eftersom delningar av urklipp där bara en kort del av en nyhetsartikel visas (så kallade ”snippets”) specifikt inte omfattas av direktivet kan dessa delningar fortsätta som vanligt. De nya reglerna innehåller dock vissa bestämmelser för att se till att nyhetsaggregatorer inte missbrukar detta. Kort och gott innebär det att ”snippets” kan fortsätta att dyka upp i webbflöden från Google News eller i samband med att en artikel delas via Facebook, förutsatt att snuttarna är ”väldigt korta”.

Rätten att ladda upp upphovsrättsskyddade verk i syfte att t.ex. citera, kritisera, recensera, eller parodiera stärks ännu mer jämfört med tidigare, för att garantera att så kallade memes och gif:ar fortsatt kommer att finnas tillgängliga och delningsbara på onlineplattformarna.

Många internetplattformar kommer inte att påverkas

De nya reglerna klargör också att uppladdningar av innehåll till online-encyklopedier på ett icke-kommersiellt sätt, t.ex. Wikipedia, eller plattformar för programvara med öppen källkod, t.ex. GitHub, automatiskt inte kommer att omfattas. Nystartade plattformar (start-ups) kommer också att få mindre tuffa krav på sig än de etablerade nätjättarna.

Bättre förhandlingsrättigheter för författare och artister

Reglerna ger vidare upphovsmakare och artister en möjlighet att i vissa fall begära extra ersättning från distributörer som utnyttjar deras rättigheter, när den ursprungligen överenskomna ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till distributörens senare intäkter och vinster.

Stödja banbrytande forskning och bevara kulturarvet

Det nya direktivet gör det dessutom lättare att använda upphovsrättsskyddat material för forskning som utförs med hjälp av text- och datautvinning, för att på så sätt undanröja den stora konkurrensnackdel som de europeiska forskarna för närvarande upplever. De upphovsrättsliga restriktionerna gäller heller inte för innehåll som används i t.ex. undervisning.

Direktivet gör det också möjligt att använda upphovsrättsskyddat material utan kostnad för att bevara kulturarv. Utgångna verk kan dessutom användas om det inte finns någon kollektiv förvaltningsorganisation som kan bevilja tillstånd för att använda dem.

Hur detta direktiv förändrar ”status quo”

Internetplattformar har för närvarande få incitament att skriva under rättvisa licensavtal med rättighetsinnehavare, eftersom de inte anses vara ansvariga för det innehåll som laddas upp av deras användare. Teknikjättarna är enbart skyldiga att ta bort inträngande innehåll om en rättighetsinnehavare ber dem att göra det. Det är dock en krånglig process för rättighetsinnehavarna och garanterar inte heller en rättvis ersättning. Att göra internetföretagen ansvariga för innehållet kommer däremot att stärka rättighetsinnehavarnas möjligheter till rättvisa licensavtal, och därmed en rättvis ersättning för det digitala användandet av deras verk.

Citat från föredraganden Axel Voss (EPP, DE)

”Detta direktiv är ett viktigt steg mot att rätta till en situation som har gjort det möjligt för några företag att tjäna enorma summor pengar utan att ersätta de tusentals upphovsmän och journalister vars arbete de är beroende av.”

”Samtidigt innehåller den antagna texten många bestämmelser som garanterar att internet förblir en plats med yttrandefrihet. Dessa bestämmelser var i sig inte nödvändiga, eftersom direktivet inte skapar några nya rättigheter för rättighetsinnehavare. Men vi lyssnade ändå på de bekymmer som togs upp och valde att dubbelt garantera yttrandefriheten. ”Memes”, ”gif:ar” och ”snippets” skyddas nu mer än någonsin tidigare.”

”Jag är också glad över att texten i synnerhet skyddar nystartade företag. Morgondagens ledande företag är dagens start-ups och mångfalden är beroende av ett brett utbud av innovativa, dynamiska och unga företag.”

”Det här är ett direktiv som skyddar människors försörjning, skyddar demokratin genom att försvara ett mångsidigt medielandskap, förankrar yttrandefriheten och uppmuntrar start-ups och teknisk utveckling. Den hjälper till att göra internet redo för framtiden, ett utrymme som gynnar alla, inte bara några få mäktiga."

Nästa steg

Så fort EU-ländernas regeringar i rådet formellt har godkänt det nya direktivet kommer det att träda i kraft efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. EU-länderna har sedan två år på sig att anpassa de nationella lagarna efter direktivet.