Parlamentet godkänner förbud mot ”slit-och-slängplast” 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Resthalter av plast påträffas med jämna mellanrum hos marina arter – t.ex. havssköldpaddor, sälar och fåglar - ©AP Images/European Union-EP  
  • Engångsbestick, bomullspinnar och sugrör i plast förbjuds 2021
  • Ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor senast 2029
  • Principen om att förorenaren betalar stärks

På onsdagen godkände Europaparlamentet en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk i EU från och med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick och bomullspinnar.

Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare sedan tidigare redan hade informellt enats med EU-ländernas regeringar i rådet om, godkändes med 560 ja-röster, 35 nej-röster och 28 nedlagda röster.

Följande plastprodukter kommer att förbjudas inom EU senast 2021:

  • Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar),
  • Engångstallrikar,
  • Sugrör,
  • Bomullspinnar i plast,
  • Ballongpinnar i plast, och
  • Plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren.

Nytt återvinningsmål och ökat ansvar för producenter

Lagen som kammaren godkänt slår också fast ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor senast 2029, och att 25 procent av innehållet i plastflaskor 2025 måste vara återvunnen plast - ett mål som sedan ska höjas till 30 procent 2030.

De nya reglerna stärker dessutom principen om att förorenaren betalar, särskilt när det gäller tobak, genom att ett utökat producentansvar införs. Detta sker i kombination med ett utökat producentansvar när det gäller fiskeredskap, för att se till att tillverkarna, och inte yrkesfiskarna, får bära kostnaderna för de nät som tappas bort i havet.

I lagen föreskrivs vidare att det bör bli obligatoriskt att varna för de negativa konsekvenserna av att kasta cigaretter med plastfilter på gatorna - vilket också bör gälla för plastmuggar, våtservetter och hygienprodukter.

Citat

- Denna lagstiftning kommer att minska kostnaderna för miljöförstöring med 22 miljarder euro - vilket är den uppskattade notan för plastföroreningar i Europa fram till 2030. Europa har nu en lagstiftningsmodell att försvara och främja på internationell nivå, med tanke på att plastföroreningar ute till havs är en global fråga. Detta är av stor vikt för planeten, sa föredraganden Frédérique Ries (ALDE, BE) efter omröstningen.

Bakgrund

Enligt EU-kommissionen är mer än 80 procent av det marina skräpet plast. De produkter som omfattas av den nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent av allt marint avfall. På grund av den långsamma nedbrytningen förblir plast ofta kvar i haven och på stränderna i EU och resten av världen. Resthalter av plast påträffas dessutom med jämna mellanrum hos marina arter – t.ex. havssköldpaddor, sälar, valar och fåglar, men även i fisk och skaldjur – och har därför kommit att ingå i den mänskliga livsmedelskedjan.