Stefan Löfven: ”våra gemensamma värden måste vägleda oss till en bättre framtid” 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Sveriges statsminister Stefan Löfven i kammaren i Bryssel © European Union 2019 – Source: EP  

På onsdagen debatterade Sveriges statsminister Stefan Löfven Europas framtid med ledamöterna och EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis i kammaren i Bryssel.

I sitt tal till ledamöterna betonade statsminister Stefan Löfven att EU måste, för att skapa hopp inför framtiden, intensifiera insatserna för att försvara unionens grundläggande värderingar. Det mest strategiska sättet att bekämpa de krafter som utmanar dessa värden på är att uppnå konkreta resultat på områden som sysselsättning, säkerhet, migration och att bekämpa klimatförändringarna, sa han.

EU måste stå upp för demokratin – även på hemmaplan

I en tid när det multilaterala systemet skakas om i grunden framhöll Stefan Löfven att det är upp till EU att stå upp för gemensamma principbaserade lösningar och en världsordning där rättigheter inte alltid får stå tillbaka för makten. ”Men EU kan enbart vara en stark röst för demokrati i världen om alla medlemsländer står upp för denna princip på hemmaplan”, tillade han.

”För varje demokratisk princip som försvagas i EU urholkas också EU:s röst i världen på samma sätt. Vi kan bara vara en kraft för pressfrihet och rättsstatsprincipen i vårt närområde om vi har fria medier och oberoende domstolar i vår union.”

Lärdomar efter brexit

När det gäller Storbritanniens planerade EU-utträde sa statsministern följande: ”jag tror att det är avgörande för oss alla att Storbritannien och EU kan gå vidare som vänner och skapa en nära, stark och långsiktig relation. Men det enda sättet för EU att undvika liknande situationer i framtiden är att ständigt visa sitt värde i människors vardag – och för deras drömmar inför framtiden.”

EU: s långtidsbudget för 2021–2027

Beträffande förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget sa Stefan Löfven följande: ”mitt land har lärt sig den hårda vägen att det är endast genom strikta prioriteringar och en budget under kontroll som demokratin kan leverera. Därför föreslår vi, trots alla motstridiga intressen, inte någon större budget, utan snarare en starkare prioritering av innovation och nya arbetstillfällen och av den digitala, utbildningsmässiga och fysiska infrastruktur som krävs för att göra dem möjliga.”

EU:s sociala pelare

Statsminister Löfven uttryckte sin tacksamhet till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna i rådet ”för allt vårt arbete med att skapa en europeisk pelare för sociala rättigheter och fastställa 20 centrala principer som stärker alla EU-medborgares sociala rättigheter.”

Han tillade också att Sverige aktivt kommer att arbeta för att främja alla nya frihandelsavtal, ”eftersom vi vet hur många arbetstillfällen de kan skapa”, och att EU:s arbetsmarknad måste definieras av alla de positiva friheterna” – och aldrig ställa arbetstagare mot varandra.

Migration

”EU får aldrig mer förlora kontrollen på det sätt som man gjorde under flyktingkrisen. Den fria rörligheten för människor kräver gemensamma yttre gränser och ett gemensamt ansvar för en ordnad och reglerad migration, byggd på tre pelare: ett starkt samarbete med länder utanför EU, kontroll av alla yttre gränser och en rättvis fördelning av dem som anländer och vars asylskäl ska behandlas”, sa Stefan Löfven.

Brottsbekämpning

Statsministern meddelade också att han och regeringen vill att Sverige går med i samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten, EPPO, vars syfte är att bättre bekämpa bedrägerier relaterat till EU:s budget.

Klimatförändringarna

Slutligen, när det gäller klimatförändringarna, betonade Stefan Löfven att ”vi måste tillsammans genomföra Parisavtalet utan ”om” eller ”men” eller ”kanske” för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Som en del av detta arbete måste EU anta ett mål om nettonollutsläpp senast 2050. Det är också en fantastisk möjlighet för den europeiska industrin, eftersom hela världen vill se nya lösningar.”

I sitt tal hyllade statsministern också den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och sa att ”vi är stolta över de demonstrationer som hon har inspirerat, som samlat över en miljon unga människor runt om i världen. Men det är en sak som vi inte får glömma bort vad gäller deras budskap. Det är inte upp till deras generation att lösa klimatkrisen. Det är upp till oss. Alla generationer. Här och nu.”

Se alla inlägg under debatten igen

Inledningsanförande av Antonio TAJANI, Europaparlamentets talman

Anförande av statsminister Stefan LÖFVEN

Anförande av Valdis DOMBROVSKIS, EU-kommissionens vice ordförande

Anföranden av representanterna för Europaparlamentets politiska grupper

Avslutande inlägg från Stefan LÖFVEN