Säkrare vägar: livräddningsteknik ska monteras i nya fordon 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Lastbilar och bussar blir säkrare för cyklister och fotgängare ©AP Images/European Union-EP  

Säkerhetsfunktioner som intelligent farthållning och avancerade nödbromssystem ska installeras i nya fordon från och med maj 2022, enligt en ny lag som kammaren godkände på tisdagen.

- Denna lag banar väg för att rädda tusentals liv under de kommande åren. Vårt fokus låg alltid på trafikanternas säkerhet, särskilt de mest sårbara, sa föredraganden Róża Thun (EPP, PL) efter omröstningen.

Parlamentets och rådets förhandlare enades informellt om de nya reglerna den 26 mars.

Fordon ska bli bättre utrustade för att förebygga olyckor

De avancerade system som måste monteras i alla nya fordon är följande: intelligent farthållning (ISA-system), installationshjälp för alkolås, varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet, avancerad distraktionsvarning för föraren, nödstoppssignaler, system för backövervakning och en EDR-box (svart låda).

Enligt beräkningar skulle användandet av ISA-system kunna minska antalet dödsolyckor på EU:s vägar med 20 procent. Tekniken är utformad för att kunna läsa av kartor och vägskyltar och meddela föraren om denne överskrider hastighetsgränsen. Systemet är dock inte en hastighetsbegränsande anordning och kommer att kunna stängas av utav föraren.

För personbilar och lätta nyttofordon kommer det också att vara obligatoriskt att ha ett nödbromssystem (som redan är obligatoriskt för lastbilar och bussar) och ett nödsystem för kvarstannande i körfält.

De flesta av dessa tekniker och system kommer att bli obligatoriska från och med maj 2022 för nya modeller och från och med maj 2024 för befintliga modeller.

Lastbilar och bussar blir säkrare för cyklister och fotgängare

Enligt de nya reglerna måste lastbilar och bussar också konstrueras så att oskyddade trafikanter, t.ex. cyklister och fotgängare, blir mer synliga för föraren (så kallat direkt siktfält). Dessa fordon måste utrustas med avancerade funktioner för att i största möjliga utsträckning minska den döda vinkeln för föraren, enligt texten.

Teknik för direkt sikt bör installeras i nya modeller från och med november 2025 och i befintliga modeller från och med november 2028.

Bättre krocktester och vindrutor

De nya reglerna stärker också kraven på passiv säkerhet, inklusive krocktester (framtill och på sidan av bilen) och vindrutor, för att lindra skadorna för fotgängare och cyklister. Tuffare krav på typgodkännande av däck införs också.

Den nya förordningen, som godkändes av Europaparlamentet med 578 ja-röster, 30 nej-röster och 25 nedlagda röster, kräver nu ett formellt godkännande av EU-ländernas regeringar i rådet för att kunna träda i kraft.

Under 2018 dog omkring 25 100 personer på EU:s vägar och 135 000 skadades allvarligt, enligt preliminära siffror från EU-kommissionen.