Stödet för EU fortfarande historiskt högt, trots skepticism  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Den senaste Eurobarometerundersökningen visar ett fortsatt starkt stöd för EU, trots ökad populism och EU-skepticism.

Europaparlamentets Eurobarometer-opinionsundersökning genomfördes i slutet av februari 2019 och visar medborgarnas åsikter om EU, inför EU-valet den 26 maj. Undersökningen antyder att medborgarnas känsla av gemenskap är fortsatt stark, trots unionens stora inre och yttre utmaningar de senaste åren.

68 % av EU-medborgarna anser att deras land har tjänat på medlemskapet. Detta är den högsta siffra som har uppmätts sedan 1983. Motsvarande andel i Sverige är 74 %.

Enligt undersökningen anser 61 % av EU-medborgarna och 79 % av svenskarna att EU-medlemskapet är bra. Inte sedan Berlinmurens fall 1989 har denna indikator nått en så hög nivå som de senaste sex månaderna.

Medborgarnas känsla av oro - till en del på grund av de utmaningar som EU står inför - har ökat under det senaste året vilket kan ses av att 27 % av de tillfrågade anser att EU är varken bra eller dåligt. Siffran har ökat i 19 medlemsländer.

Hälften av de tillfrågade anser att utvecklingen inte går i rätt riktning, varken i EU eller i det egna medlemslandet.

Undersökningen visar att 51 % av EU-medborgarna anser att deras röst räknas i EU. Trots det, vet endast en tredjedel att EU-valet äger rum i maj och endast 5 % kan ange det exakta datumet. 35 % av EU-medborgarna svarade att de "mycket troligen" kommer att rösta och 32 % att de troligen kommer att rösta. I Sverige svarade 61 % av de tillfrågade att de ”mycket troligen” kommer att rösta.

Vilka frågor EU-medborgarna tycker bör prioriteras inför EU-valet har förändrats under de senaste sex månaderna.

Ekonomi och tillväxt (50 %) samt att bekämpa ungdomsarbetslöshet (49 %) toppar listan, följt av migration (44 %) och åtgärder mot klimatförändring och skyddet för miljön (43 %). Kampen mot terrorism (41 %) har sjunkit till femte plats.

Enligt svenskarna bör följande fem frågor prioriteras i valdebatterna inför EU-valet: åtgärder mot klimatförändring och skyddet för miljön (79 %), främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati (69 %), hur EU bör fungera i framtiden (58 %), kampen mot terrorism (49 %) samt invandring (42 %).

Undersökningen visar också att 54 % av EU-medborgarna vill att Europaparlamentet ska spela en viktigare roll i framtiden för att ta itu med de gränsöverskridande frågorna.

Bakgrund

Undersökningen genomfördes i samtliga medlemsländer 19 februari - 4 mars 2019. Totalt har 27 973 personer deltagit. Med anledning av det politiska sammanhanget i skrivande stund, har EU genomsnittet räknats för EU:s 27 medlemsländer och siffrorna för Storbritannien visas separat.