Utnämning av kommissionens ordförande och kommissionsledamöterna 

 
 

Dela den här sidan: 

Kommissionens ordförande

Europaparlamentet väljer kommissionens ordförande. Första tillfället är under plenarsammanträdet den 15-18 juli.

Efter EU-valet är ett av de första uppdragen för det nyvalda parlamentet att välja en ny ordförande för Europeiska kommissionen, unionens verkställande organ. Medlemsstaterna utser en kandidat för posten, men måste härvid beakta resultaten i valet till Europaparlamentet. Vidare måste parlamentet godkänna kommissionens nya ordförande med absolut majoritet (hälften av de befintliga ledamöterna plus en röst). Om kandidaten inte får den majoritet som krävs måste medlemsstaterna inom en månad föreslå en annan kandidat (genom Europeiska rådet med kvalificerad majoritet). Inför 2014 års val införde parlamentet ett system med toppkandidater. Varje europeiskt politiskt parti föreslår en kandidat till kommissionens ordförande och det parti som blir det största i valet och skulle kunna bilda en majoritet i parlamentet kan sedan föreslå parlamentets kandidat inför utnämningen av kommissionens ledarskap.

Kommissionsledamöter

Kandidaterna till övriga kommissionärsposter måste också genomgå en hård utfrågning i parlamentet.

Rådet antar, i samförstånd med kommissionens tillträdande ordförande, en förteckning över kandidater till kommissionsledamöter, en för varje medlemsstat. Dessa nominerade kommissionsledamöter utfrågas i parlamentsutskott inom sina framtida ansvarsområden. Varje utskott sammanträder sedan för att sammanställa sin utvärdering av kandidatens lämplighet och prestation. Denna utvärdering skickas sedan till parlamentets talman. I tidigare fall har negativa utvärderingar lett till att kandidater har dragit tillbaka sina kandidaturer. Hela kommissionen, inbegripet kommissionens ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, måste sedan godkännas i en enskild omröstning i parlamentet.

Efter att ordföranden och kommissionsledamöterna har godkänts av parlamentet utses de formellt av en kvalificerad majoritet i Europeiska rådet.

Om det sker en omfattande omfördelning av ansvarsområdena under kommissionens mandatperiod, om en ersättare ska utses eller om en ny kommissionsledamot ska utnämnas vid anslutningen av en ny medlemsstat, ska de berörda kommissionsledamöterna på nytt frågas ut i berörda utskott.

.