Vilka är reglerna för att bilda en politisk grupp? 

 
 

Dela den här sidan: 

Efter valen bildar parlamentsledamöterna politiska grupper. Genom dessa grupper sammanförs parlamentsledamöter från olika medlemsstater på grundval av sin politiska tillhörighet. Grupper kan även bildas senare under parlamentets mandatperiod. Under den åttonde mandatperioden 2014-2019 fanns det åtta politiska grupper i Europaparlamentet.

För att få formell ställning som en politisk grupp måste den bestå av minst 25 parlamentsledamöter, som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna (dvs. minst sju). En parlamentsledamot får endast tillhöra en politisk grupp. Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till parlamentets talman. Anmälan ska omfatta gruppens namn och syfte och namnen på dess medlemmar och dess presidium.

Normalt sett bedömer inte parlamentet gruppmedlemmarnas politiska tillhörighet. Parlamentsledamöter som tillsammans bildar en grupp accepterar per definition sin politiska tillhörighet. Endast då de berörda ledamöterna själva förnekar detta behöver parlamentet bedöma om gruppen verkligen har bildats i enlighet med reglerna.

.