När får vi reda på vilken ledamot som hamnar i vilket utskott? 

 
 

Dela den här sidan: 

I samband med det konstituerande sammanträdet (den andra till fjärde juli) kommer parlamentet också att besluta om utskottens storlek och sammansättning, baserat på ett förslag från talmanskonferensen. Detta förslag kommer att läggas fram i kammaren för godkännande (enkel majoritet).

De politiska grupperna beslutar om nomineringarna, som kommer att meddelas till kammaren under det första plenarsammanträdet (ingen omröstning). Utskotten träffas sedan under de efterföljande veckorna för sina respektive konstituerande sammanträden, för att välja nya ordföranden och vice ordföranden. De utses för en period på två och ett halvt år.

Utskotten ändrar lagförslag genom att anta betänkanden, föreslå ändringar till kammaren och utse ansvariga ledamöter för att förhandla med rådet om nya EU-lagar. De antar också initiativbetänkanden, organiserar utfrågningar med experter och granskar de andra EU-institutionerna och organen.

.