Europaparlamentets nya vice talmän 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

De vice talmännen kan ersätta talmannen och utföra talmannens uppgifter, och även leda plenarsammanträden, när det är nödvändigt  

På onsdagen den tredje juli valde Europaparlamentet 14 nya vice talmän för de kommande två och ett halvt åren. Sammantaget krävdes det tre valomgångar för att utse samtliga vice talmän.

Elva vice talmän valdes i den första valomgången, två i den andra och den sista av en relativ majoritet ledamöter i den tredje.

De nya vice talmännen, som representerar sex politiska grupper och tio EU-länder, listas nedanför i den ordning som de valdes.

1.

Mairead McGUINNESS (EPP, IE)

618 röster, omgång 1

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

556 röster, omgång 1

3.

Rainer WIELAND (EPP, DE)

516 röster, omgång 1

4.

Katarina BARLEY (S&D, DE)

516 röster, omgång 1

5.

Othmar KARAS (EPP, AT)

477 röster, omgång 1

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)

461 röster, omgång 1

7.

Klara DOBREV (S&D, HU)

402 röster, omgång 1

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)

395 röster, omgång 1

9.

Nicola BEER (Renew Europe, DE)

363 röster, omgång 1

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)

349 röster, omgång 1

11.

Heidi HAUTALA (De gröna/EFA, FI)

336 röster, omgång 1

12.

Marcel KOLAJA (De gröna/EFA, CZ)

426 röster, omgång 2

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

401 röster, omgång 2

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

248 röster, omgång 3

Valets regler

De som kandiderar till posterna som vice talmän nomineras på samma sätt som talmannen (artikel 15 i Europaparlamentets arbetsordning). De vice talmännen väljs i ett och samma val med en absolut majoritet av de avgivna rösterna. Om antalet valda kandidater är lägre än antalet personer som ska väljas när den första valomgången är klar, hålls en andra valomgång på samma villkor för att fylla de återstående platserna. Om det fortfarande finns platser kvar även efter den andra omröstningen kan det hållas en tredje valomgång där de kandidater som får flest röster får de återstående platserna (artikel 17). De vice talmännens rangordning bestäms enligt den ordning de valdes och vid lika röstetal av ålder. Om antalet föreslagna kandidater är lika många som antalet poster - 14 - blir dessa valda med acklamation i en omröstning som hålls enbart för att fastställa rangordningen.

De vice talmännens roll

De vice talmännen kan ersätta talmannen och utföra talmannens uppgifter, och även leda plenarsammanträden, när det är nödvändigt. De ingår också i presidiet, det organ som bland annat ansvarar för administrations-, personal- och organisationsfrågor i parlamentet.