Svenske moderaten Tomas Tobé vald till ordförande för Utvecklingsutskottet (DEVE) 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

På onsdagen valdes den svenske moderaten Tomas Tobé till ordförande för Utvecklingsutskottet för de kommande två och ett halvt åren genom acklamation.

- Det är en ära att ha blivit vald som ordförande. Jag har för avsikt att säkerställa en viktig roll för Europaparlamentet när det gäller genomförandet av målen för hållbar utveckling, att säkerställa ansvarsskyldighet inom EU:s utvecklingspolitik, driva på förhandlingarna med rådet om det nya instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete samt internationellt samarbete, och att följa förhandlingarna om förbindelserna efter Cotonou-avtalet som kommer att styra EU:s relationer med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet i framtiden, sa Tomas Tobé efter omröstningen.

Utvecklingsutskottet valde också fyra vice ordförande, som tillsammans med Tomas Tobé kommer att utgöra utskottets presidium. Den svenske socialdemokraten Johan Danielsson valdes på onsdagen också till förste vice ordförande i Transportutskottet.

Regler

Enligt Europaparlamentets arbetsordning (Artikel 213) ska antalet vice ordförande som ska väljas fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning. Det är t.ex. inte möjligt att ha presidium bestående helt av män eller helt av kvinnor, och alla vice ordförande får heller inte komma från samma land.

De politiska grupperna utser också samordnare i de olika utskotten (artikel 214). Om nödvändigt kan ordföranden sammankalla samordnarna för ett möte för att förbereda utskottets beslut, särskilt beslut gällande arbetsförfaranden eller utnämningar av föredragande.