Dela den här sidan: 

Europaparlamentet publicerar resultaten från första Eurobarometerundersökningen efter valet.

En betydande större andel ungdomar med ett proeuropeiskt sinnelag röstade i EU-valet 2019, visar en djupgående Eurobarometerundersökning om samtliga EU-länder. Under veckorna efter valet svarade nästan 28 000 EU-medborgare på frågor om deras deltagande i EU-valet och vilka frågor som motiverade dem att rösta.

De första resultaten från Eurobarometerundersökningen som släpptes av Europaparlamentet i dag visar att människors stöd för Europeiska unionen ligger kvar på högsta nivå sedan 1983: Som en bekräftelse på de undersökningar som gjordes innan valet svarar 68 procent (+1 procentenhet jämfört med februari/mars 2019) av deltagarna att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet.

Ännu mer betydelsefullt för EU:s demokratiska legitimitet är den markanta ökningen av de europeiska medborgare som anser att ’deras röst räknas i EU’: 56 procent av de svarande delar denna åsikt, en ökning med sju procentenheter sedan mars 2019 och det högsta resultat som uppmätts sedan frågan ställdes för första gången 2002.

Ungas deltagande steg med 50 procent

Undersökningsresultaten visar att det var Europas unga och förstagångsväljare som eldade på siffrorna för valdeltagandet: 42 procent av de svarande i åldrarna 16/18-24 framhåller att de röstade i EU-valet, vilket fick de ungas deltagande att stiga med 50 procent, jämfört med siffrorna för motsvarande ålderskategori 2014 (28 procent). Minst lika stark var ökningen i valdeltagande för åldersgruppen 25-39 år, som steg med tolv procentenheter från 35 till 47 procent. Deltagandet bland unga och förstagångsväljare överskrider dock samtliga ökningar i deltagande i de övriga åldersgrupperna.

“Europaparlamentet och EU-valet har blivit en del av medborgarnas normala demokratiska liv. Samtidigt var detta val mer än ett uttryck för den medborgerliga plikten. Medborgarna röstade för att de ställer sig bakom EU, eftersom de tror att de kan åstadkomma förändring genom att rösta. Europaparlamentet måste nu leva upp till dessa förväntningar”, säger Europaparlamentets talman David Sassoli.

För mer information, se den engelska versionen av detta pressmeddelande.