Europaparlamentet väljer Ursula von der Leyen som ny kommissionsordförande 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

På tisdagskvällen den 16 juli valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen de kommande fem åren.

Hon väntas tillträda den nya posten den första november 2019. Totalt deltog 733 ledamöter i omröstningen, varav en röst förklarades ogiltig. Ursula von der Leyen fick 383 ja-röster, 327 nej-röster och 22 nedlagda röster.

Europaparlamentet består för närvarande av 747 ledamöter, enligt de officiella förteckningarna över valda ledamöter som skickats in av myndigheterna i de olika EU-länderna. Tröskeln för att von der Leyen skulle godkännas var därför 374 ja-röster, det vill säga mer än 50 procent av ledamöterna.

Europaparlamentets talman David Sassoli meddelade formellt vilket tröskelvärde som gällde innan omröstningen startade.

Omröstningen i kammaren var hemlig (på papper).

Citat

”Å Europaparlamentets vägnar vill jag gratulera er till att ha blivit vald som ordförande för EU-kommissionen. Nu börjar en mycket viktig fas för de europeiska institutionerna. Vi måste förbereda oss för utfrågningarna av de tilltänkta kommissionärerna som, som ni vet, kommer att vara mycket noggranna.

Vi förväntar oss att de frågor som du talade om i dag inför Europaparlamentet kommer att granskas på djupet och följas upp av de tilltänkta kommissionärerna i samband med utfrågningarna i de relevanta utskotten.

De närmaste åren kommer att bli mycket viktiga för Europeiska unionens framtid och vi kan bara hantera dem framgångsrikt om det finns ett nära och heltäckande samarbete mellan institutionerna”, sa David Sassoli till Ursula von der Leyen efter omröstningen.

Nästa steg

EU-kommissionens tillträdande ordförande kommer nu att skicka officiella brev till EU-ländernas stats- eller regeringschefer med en uppmaning till dem att föreslå sina kandidater till nya kommissionärer. Utfrågningarna med de nominerade kommissionärerna i Europaparlamentets relevanta utskott är planerade att äga rum mellan den 30 september och åttonde oktober.

Hela det föreslagna kommissionärskollegiet måste sedan godkännas av Europaparlamentet, troligtvis under plenarsammanträdet den 21-24 oktober. Mer information här.