Parlamentet vill se sanktioner mot Turkiet efter militäroperationen i Syrien 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Parlamentet vill se sanktioner mot Turkiet efter militäroperationen i Syrien 
  • Rädsla över att terrorgruppen Daish/IS ska omgruppera sig 
  • Oacceptabelt att Turkiets president använder flyktingar för att utpressa EU 

Europaparlamentet fördömer starkt Turkiets militära intervention i nordöstra Syrien och uppmanar landet att dra tillbaka alla styrkor från syriskt territorium.

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution i vilken ledamöterna framhåller att Turkiets intervention i nordöstra Syrien utgör en allvarlig kränkning av den internationella rätten och regionens säkerhet i sin helhet.

Texten antogs genom en handuppräckning.

FN-ledd säkerhetszon i norra Syrien

Sedan Turkiet inledde sin militäroperation i Syrien har åtminstone 300 000 människor drivits på flykt och ett stort antal dödats, skriver Europaparlamentet i resolutionen, som hänvisar till uppgifter från FN. Ledamöterna vill därför att en FN-ledd säkerhetszon ska inrättas i norra Syrien.

Kammaren avvisar bestämt Turkiets planer på att inrätta en ”så kallad säker zon” längs gränsen med nordöstra Syrien och uttrycker sin oro över att den tillfälliga vapenvila som USA och Turkiet enats om skulle kunna legitimera en turkisk ockupation av denna säkra zon.

Risk för att Daish/IS åter ska få fotfäste i regionen

Parlamentet utrycker sin solidaritet med den kurdiska befolkningen i området och understryker vikten av de kurdiska styrkornas insatser, särskilt kvinnornas, när det gäller kampen mot terrorgruppen Daish/IS. Ledamöterna är också mycket oroade över rapporterna om att hundratals IS-fångar, däribland många utländska stridande, lyckats fly från läger i norra Syrien under den turkiska offensiven, vilket ökar risken för att IS åter ska vakna till liv.

Turkiets president utpressar EU

Kammaren skriver vidare att det är oacceptabelt att Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan använder hotet om flyktingströmmar för att utpressa EU. Resolutionen uppmanar EU-ländernas regeringar i ministerrådet att införa en uppsättning riktade sanktioner och viseringsförbud mot de turkiska tjänstemän som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och dessutom överväga riktade ekonomiska åtgärder mot Turkiet. Ledamöterna föreslår vidare att ett upphävande av de turkiska handelsförmånerna bör övervägas och, som en sista utväg, en suspendering av tullunionen mellan EU och Turkiet.