Europaparlamentet utlyser klimatnödläge 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • EU-kommissionen måste garantera att alla lagförslag överensstämmer med 1,5-gradersmålet
  • EU bör minska utsläppen med 55 procent senast 2030 för att kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050
  • Minska utsläppen från sjöfarten och flygtrafiken
Europaparlamentet utropar klimatnödläge © 123RF/European Union–EP  

EU bör åta sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050 i samband med FN:s nästa klimatkonferens i december.

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution i vilken ledamöterna framhåller att Europa och resten av världen just nu upplever ett klimatnödläge. Texten antogs inför FN:s nästa klimatkonferens i Madrid (COP25) den andra till trettonde december. Ledamöterna vill också att EU-kommissionen garanterar att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C.

I en annan separat resolution uppmanar Europaparlamentet också EU att lägga fram sin strategi för att uppnå klimatneutralitet, så snart som möjligt, men senast 2050, i samband med den kommande konferensen. Ledamöterna vill att EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen ska inkludera ett mål att minska växthusgasutsläppen med 55 procent senast 2030 i den nya ”europeiska gröna given” (European Green Deal).

Minska utsläppen från sjöfarten och flygtrafiken

Resolutionen slår fast att de nuvarande luft- och sjöfartsambitionerna inte är kompatibla med de nödvändiga kraven på utsläppsminskningar. Alla länder bör därför inkludera utsläpp från den internationella sjöfarten och flygtrafiken i sina nationellt fastställda bidrag (NDCs), enligt texten.

Ledamöterna vill dessutom att EU-kommissionen ska föreslå att sjöfartssektorn ska omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

Mer ekonomiskt stöd för att bekämpa klimatförändringarna

EU-länderna bör åtminstone fördubbla sina bidrag till den gröna klimatfonden, skriver Europaparlamentet. EU:s medlemsländer är de största bidragsgivarna av offentlig klimatfinansiering och EU:s budget bör därför fullt ut uppfylla unionens internationella åtaganden. Resolutionen uttrycker dock ledamöternas oro över att de utvecklade ländernas faktiska utfästelser fortfarande ligger under det gemensamma målet på 100 miljarder US-dollar per år.

Texten uppmanar avslutningsvis EU:s medlemsländer att avskaffa alla direkta och indirekta subventioner till fossila bränslen senast 2020.

Citat

- Europaparlamentet har precis antagit en ambitiös position inför den kommande klimatkonferensen i Madrid. Givet klimat- och miljönödläget är det av yttersta vikt att minska växthusgasutsläppen med 55 procent senast 2030. Detta är också ett tydligt budskap i god tid till EU-kommissionen ett par veckor innan offentliggörandet av meddelandet om den europeiska gröna given, sa Pascal Canfin (Renew Europe, FR), ordförande för Europaparlamentets utskott för miljöfrågor, efter omröstningen.

Bakgrund

Resolutionen om klimat- och miljönödläget antogs med 429 ja-röster, 225 nej-röster och 19 nedlagda röster. Resolutionen om FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid antogs med 430 ja-röster, 190 nej-röster och 34 nedlagda röster.

Ett antal länder, lokala förvaltningar och forskare har redan varnat för att planeten upplever ett klimatnödläge.

EU-kommissionen har redan föreslagit att EU ska bli klimatneutralt senast 2050, men EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet har ännu inte godkänt målet, på grund av motstånd från Polen, Ungern och Tjeckien.

Europaparlamentet vid COP25

FN:s nästa klimatkonferens kommer att äga rum i Madrid mellan den andra och trettonde december. Europaparlamentets talman David Sassoli kommer att närvara vid den officiella invigningen. En delegation ledamöter, ledda av nederländaren Bas Eickhout (De gröna/EFA) kommer att vara på plats mellan den nionde och fjortonde december.