Parlamentet röstar ja till nya EU-kommissionen 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Nya kommissionen godkänd med 461 ja-röster, 157 nej-röster och 89 nedlagda röster
  • von der Leyen-kommissionen väntas tillträda den första december
  • EU-kommissionens första kvinnliga ordförande
Ursula von der Leyen presenterade kommissionskollegiet och sin vision för Europa innan omröstningen i kammaren  

461 ja-röster, 157 nej-röster och 89 nedlagda röster. På onsdagen godkände Europaparlamentet den nya EU-kommissionen ledd av den tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen.

Se fullständig lista över det nya kommissionskollegiet.

I sitt anförande i kammaren innan omröstningen upprepade kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen de politiska åtaganden som hon presenterade i plenum i Strasbourg redan i juli. Hon lyfte också fram de politiska program som kommissionärskandidaterna presenterat i samband med utfrågningarna i Europaparlamentet under hösten.

Ursula von der Leyen bekräftade vidare de förändringar i ansvarsfördelningen inom kommissionen som ledamöterna krävt i samband med utfrågningarna. Dessa utfrågningar i Europaparlamentet är obligatoriska för att den nya kommissionen ska kunna tillträda och syftar till att avgöra kandidaternas lämplighet som kommissionärer med ansvar för specifika politikområden.

Innan omröstningen på onsdagen höll Europaparlamentets politiska grupper korta möten för att besluta om hur de skulle rösta. Dessa möten följdes sedan upp av korta uttalanden av gruppledarna i kammaren. Du kan se inspelningarna från plenardebatten och omröstningen igen genom att klicka på länkarna nedanför.

Kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program: uttalande av Ursula von der LEYEN

Kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program: första omgången talare (politiska grupperna)

Kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program: debatten med ledamöterna - del 1

Kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program: debatten med ledamöterna - del 2

Kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program: debatten med ledamöterna - del 3

Bakgrund

Europaparlamentets talmanskonferens (talman och de politiska gruppernas ledare) förklarade parlamentsutfrågningarna av kommissionärskandidaterna vara avslutade på torsdagen den 21 november. Dessa utfrågningar för att avgöra kandidaternas lämplighet ägde rum mellan den 30 september och 8 oktober, och slutligen den 14 november för de tre ersättningskandidaterna (från Frankrike, Rumänien och Ungern).

Varje kommissionärskandidat frågades ut i tre timmar i det parlamentsutskott med ansvar för samma politikområde som den tilltänkta nya kommissionären. Innan utfrågningarna började hade Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor dessutom utrett kommissionärskandidaternas eventuella intressekonflikter.

Den kvinnliga andelen kommissionärer i den nya kommissionen är den högsta hittills. Förutom nya ordföranden von der Leyen är 11 kommissionärer kvinnor, och 15 är män.

Bakgrund

Resultat av tidigare omröstningar om tillsättningen av EU-kommissionen:

  • 10.2014: Kommissionen ledd av Jean-Claude Juncker: 423 ja-röster, 209 nej-röster och 67 nedlagda röster (totalt antal ledamöter 751),
  • 02.2010: Andra kommissionen ledd av José Manuel Barroso: 488 ja-röster, 137 nej-röster och 72 nedlagda röster (totalt antal ledamöter 736),
  • 11.2004: Första kommissionen ledd av José Manuel Barroso: 478 ja-röster, 84 nej-röster, 98 nedlagda röster (totalt antal ledamöter 732),
  • 09.1999: Kommissionen ledd av Romano Prodi: 510 ja-röster, 51 nej-röster och 28 nedlagda röster (totalt antal ledamöter 626), och
  • 01.1995: Kommissionen ledd av Jacques Santer: 417 ja-röster, 104 nej-röster och 59 nedlagda röster (totalt antal ledamöter 626).

Nästa steg

Den nya kommissionen måste nu formellt utses av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Den väntas tillträda den första december.