Dela den här sidan: 

Parlamentet vill att mer EU-pengar ska gå till forskningen om det nya coronaviruset - ©JHDT Productions/Adobe Stock  
  • Parlamentet lovordar det arbete som utförs av sjukvårdspersonal runt om i Europa för att bekämpa det nya coronaviruset
  • Testutrustning, masker och andningsutrustning måste börja tillverkas i EU och göras tillgängligt för alla EU-länder att köpa
  • Mer pengar bör gå till forskning som fokuserar på hur coronaviruset ska bekämpas

På tisdagsmorgonen debatterade kammaren utbrottet av det nya covid-19-viruset med kommissionen och rådet, och betonade då vikten av att stoppa den fortsatta spridningen av viruset i Europa.

EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides betonade under debatten att utbrottet av det nya coronaviruset bedöms som ett internationellt hot mot människors hälsa under ständig förändring. EU-länderna måste därför fokusera på att försöka hindra virusets spridning, så att de nationella sjukvårdssystemen kan hantera situationen och att ekonomin och människors sociala liv påverkas så lite som möjligt.

Ett antal av ledarna för Europaparlamentets politiska grupper uttryckte också sin sympati för de som drabbats av viruset och även sin beundran för alla anställda inom sjukvården som jobbar med att ta hand om de smittade.

Många ledamöter betonade vikten för EU att visa solidaritet och investera mer pengar i forskningen om viruset. Nödvändig medicinsk utrustning, som t.ex. testutrustning, masker och andningsutrustning måste börja tillverkas inom EU och göras tillgängligt för alla EU-länder, anser kammaren.

Vissa talare framhöll också vikten av att införa en gemensam europeisk riskbedömning för att säkerställa att identiska åtgärder vidtas i alla Europas regioner med samma risknivå. En del ledamöter tog dessutom upp behovet av gemensamma regler för att resa in i Schengenområdet.

Du kan se hela debatten igen här.