Transportutskottet lovar att stoppa flygningar med tomma plan på grund av covid-19 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Tillfälligt upphäva nuvarande EU-regler som tvingar flygbolag att använda de flesta av sina start- och landningstider, om de inte vill förlora dem nästa år
  • EU-kommissionens förslag att stoppa så kallade spökflyg på grund av covid-19-utbrottet kommer att behandlas som en fråga av högsta prioritet av Europaparlamentet
Lagstiftningsarbetet med att stoppa tomma flyg har påbörjats  

Ordföranden för Europaparlamentets utskott för transport och turism välkomnar EU-kommissionens snabba förslag och lovar att ledamöterna kommer att arbeta skyndsamt med lagstiftningen.

– Det ligger inte i någons intresse att flyga med tomma flygplan och det leder till stora ekonomiska och miljökostnader. Vi måste stoppa den här verksamheten och försäkra oss om att flygindustrin kan hantera de nuvarande extraordinära omständigheterna som är orsakade av covid-19-utbrottet, sa ordföranden för utskottet för transport och turism, Karima Delli (De gröna/EFA, FR).

– Regeln om att tiden går förlorad om den inte används har redan blivit temporärt upphävd vid ett flertal tidigare tillfällen och Europaparlamentet har åtagit sig att hitta en snabb lösning tillsammans med ministerrådet, lade ordföranden till.

Reglerna kring fördelningen av ankomst- och avgångstider gäller alltid för nästa motsvarande säsong. Fördelningen inför sommaren 2020 var fastställd redan förra året. Det betyder att det kommer finnas tillräckligt med tid att arbeta och rösta i den här prioriterade frågan.

Nästa steg/ Det händer nu

Europaparlamentet kommer nu att se över EU-kommissionens förslag och sedan tillkännage alla detaljer kring nästa steg, för att kunna påbörja lagstiftningsarbetet tillsammans med ministerrådet under de kommande dagarna.

Bakgrund

Under nuvarande regler (Förordning EEC 95/93 om gemensamma regler för ankomst- och avgångstider) är start- och landningstider för flygbolag inom EU enbart fördelade mellan enskilda samordnare under säsongsschemat för sommar och vinter.

Om ett flygbolag har använt 80 % av de tilldelade tiderna i en serie, är de berättigade att få samma tider nästa motsvarande säsong (den så kallade ”historiska tiden”, eller ”Grandfathers right”). Annars placeras tiderna i ankomst- och avgångstidsreserven.

Följaktligen omfördelas tider som är underutnyttjade av ett flygbolag (regeln om att tiden går förlorad om den inte används, eller den så kallade 'use it or lose it' regeln ).

Regeln om att tiden går förlorad om den inte används har blivit temporärt upphävd vid ett flertal tillfällen, till exempel efter 11 september 2001, under Irakkriget, under sarsepidemin 2003 och under den ekonomiska krisen 2009 för att stödja flygbolagen.