Dela den här sidan: 

Uttalande av Europaparlamentets talman David Sassoli efter att EU-kommissionen tillkännagett nya åtgärder för att bekämpa covid-19.

”Inte sedan andra världskrigets slut har vi stått inför en sådan dramatisk kris. I dag vidtar Europeiska unionen åtgärder. Vi tvekade aldrig på att den skulle göra det.

Situationen är så allvarlig att ingen europeisk regering kan hantera den på egen hand. Det åtgärdspaket som EU-kommissionen presenterat i dag för att bekämpa covid-19 är ett steg i rätt riktning.

Alla europeiska länders sjukvårdssystem kommer att få ta emot stöd. Det innebär leverans av material, stöd till sjukhus och finansiering av den forskning som syftar till att utveckla ett vaccin så snart som möjligt. Den första prioriteringen är att rädda människoliv.

Det andra åtagandet blir att skydda jobb, företag och ekonomin. För att lyckas med detta krävs ett slut på åtstramningarna. Länderna har rätt att finansiera allt som är nödvändigt för att garantera stöd till anställda, egenföretagare, företag och banker. Förutom de medel som EU-länderna redan anslagit finns minst 37 miljarder euro redo och tillgängligt via EU:s budget.

Det är viktigt att understryka att regeringarna kommer att kunna använda all den flexibilitet som föreskrivs i Stabilitets- och tillväxtpakten och att statligt stöd kommer att finnas tillgängligt för sektorer och företag som påverkas av krisen.

Nu måste Europaparlamentet och rådet godkänna dessa första förslag. Jag kan försäkra er om att Europaparlamentet kommer att göra detta så snart som möjligt.

För att rädda våra länder måste vi agera gemensamt i Europa. Vi bör göra mer.

I dag är Europas ledord solidaritet. Ingen kommer att lämnas ensam och ingen kommer att agera ensam.”