Dela den här sidan: 

EU vidtar åtgärder för att skaffa livräddande medicinsk utrustning, inklusive ansiktsmasker för vårdpersonal ©InkheartX/Adobe Stock  
  • EU köper medicinsk utrustning till sjukhus för totalt 50 miljoner euro
  • Tester, masker och andningsutrustning anskaffas gemensamt
  • Fler än 1800 EU-medborgare har hittills skickats tillbaka till sina respektive hemländer
Parlamentet arbetar tillsammans med EU-länderna för att se till att andningsutrustning, masker och andra medicinska hjälpmedel som behövs på sjukhus i hela EU finns tillgängligt att köpa.

Förra veckan inrättade EU-kommissionen ett system för att samla in medicinsk utrustning (genom rescEU) så att nödvändiga förnödenheter för att bekämpa covid-19 snabbt kan nå de EU-länder där det råder brist. Denna utrustning behövs för att behandla smittade patienter, skydda vårdpersonal och hjälpa till att bromsa virusets spridning.

Europaparlamentet arbetar just nu med EU-länderna för att snabbt godkänna 40 av de 50 miljoner euro som anslagits för medicinsk utrustning för intensivvård, som andningsutrustning och personlig skyddsutrustning, t.ex. återanvändbara masker.

Medlemsländerna arbetar också tillsammans enligt avtalet om gemensam upphandling för att köpa personlig skyddsutrustning, andningsutrustning och andra hjälpmedel som är nödvändiga för testning av eventuella coronaviruspatienter. Att arbeta tillsammans på detta sätt kommer att ge dem en starkare position på världsmarknaden.

Citat

I en kommentar om EU-kommissionens förslag sa ordföranden för Europaparlamentets utskott för miljö och folkhälsofrågor (ENVI) Pascal Canfin (Renew Europe, FR): ”Förra veckan tog Europa flera historiska beslut för att bekämpa covid-19, inklusive dess inverkan på EU:s ekonomi. Vi säger inte detta nog och vi säger det inte tillräckligt högt. Europa gör allt för att rädda liv. EU:s civilskyddsmekanism har tidigare räddat EU-medborgare i samband med jordbävningar, orkaner, översvämningar och bekämpning av skogsbränder. Genom att säkerställa att vi har välbehövlig medicinsk- och skyddsutrustning på plats använder vi nu för första gången EU-medel under rescEU för att stödja medlemsländernas ansträngningar med att bekämpa viruset. Det är EU:s solidaritet i handling.”

”Den nuvarande krisen visar också att det är viktigt att ha tillräckliga medel för att kunna matcha behoven när det gäller EU:s civilskyddsmekanism efter 2020, i enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt,” avslutade Pascal Canfin.

Bakgrund

RescEU är en del av EU:s civilskyddsmekanism, som syftar till att stärka samarbetet mellan EU-länderna inom civilskyddsområdet. Sedan rescEU inrättades 2019 kan EU direkt hjälpa de medlemsländer som drabbats av katastrofer när de nationella kapaciteterna är överbelastade.

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism har fler än 1800 EU-medborgare hittills skickats tillbaka till sina hemländer från hela världen efter utbrottet av covid-19. Klicka här för att ta reda på mer information om ditt medlemsland.