Dela den här sidan: 

  • Desinformation hotar människors hälsa och demokratin
  • Falska nyheter härrör också från aktörer nära den amerikanska ”alternativa högern”, Kina och Ryssland
  • EU-hemsida slår hål på myter om pandemin
Faktagranskning är av yttersta vikt för att bekämpa covid-19 ©TheVisualsYouNeed/AdobeStock  

Coronavirusets utbrott har resulterat i en spridning av falska nyheter och desinformation, vilket skadar arbetet med att försöka begränsa pandemin.

I dag den andra april, på internationella dagen för faktagranskning, bidrar Europaparlamentet till att öka medvetenheten om farorna med desinformation, inte bara för medborgarnas hälsa, utan också för demokratin.

Medan många kämpar dag och natt för att rädda livet på människor som drabbats av covid-19 har hälsoorganisationer och faktagranskare upptäckt en annan mörk sida av pandemin: organisationer och individer som utnyttjar krisen för politisk och kommersiell manipulering i stället för att stödja de som räddar liv.

EU-institutionerna har vid upprepade tillfällen varnat för riskerna kopplade till desinformation och bedrägerier. För att stödja fakta och pålitlig information har en gemensam EU-hemsida om Europas hantering av viruset tagits fram. Den innehåller också information för att slå hål på de vanligaste myterna om covid-19-utbrottet.

Enligt en rapport från Europeiska utrikestjänstens (EEAS) arbetsgrupp EUvsDisinfo, som har som mål att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om desinformationskampanjer, kan en del falska påståenden spåras tillbaka till aktörer nära den amerikanska ”alternativa högern” (”alt” right) , Kina och Ryssland. I dessa fall är syftet med spridningen politisk, att undergräva Europeiska unionen eller skapa politiska förändringar.

Europaparlamentets vice talman Othmar Karas (EPP, AT) insisterar på att ”falska påståenden är lätta att kontrollera. Det är enkelt att hitta bevis på EU:s solidaritet. EU har väldigt begränsade formella befogenheter inom hälsoområdet, men både EU-länderna och EU i sin helhet undersöker sätt att hjälpa offren för krisen. I just detta ögonblick tar tyska sjuksköterskor och läkare hand om coronaviruspatienter som flugits in från både Italien och Frankrike, Tjeckien har skickat 10 000 skyddsdräkter vardera till både Italien och Spanien. Österrike och Frankrike har skickat miljoner masker till Italien.”

”Förra veckan antog Europaparlamentet nästan enhälligt brådskande åtgärder för att frigöra EU-medel så medlemsländerna kan finansiera sjukvården, medicinsk hjälp eller förhindra en ytterligare spridning av sjukdomen. I de andra EU-institutionerna arbetar människor också outtröttligt för att hitta effektiva och snabba sätt att stödja offren för krisen, vare sig det handlar om sjuka personer, sjukvårdsarbetare eller personer som förlorat sitt jobb eller sin inkomst på grund av krisen.”

Europaparlamentets vice talman Katarina Barley (S&D, DE) understryker att ”i tider som dessa är liv beroende av att vi alla lyssnar på hälsomyndigheterna. Att sprida lögner eller ifrågasätta sanningen blir ännu farligare. Det är viktigt att institutionerna fortsätter sitt nära samarbete med internetplattformarna, och uppmuntrar dem att främja trovärdiga källor, flytta ned innehåll som bevisats vara falskt eller vilseledande och ta bort olagligt innehåll eller innehåll som skulle kunna orsaka fysisk skada.

Europaparlamentet lanserar nu en kampanj för att stödja nationella sjukvårdsarbetare och visa för våra medborgare att denna kontinent är fylld med européer som kämpar sida vid sida mot covid-19."

Hon uppmanade också alla att ägna särskild uppmärksamhet åt desinformationsförsök på internet: ”Idag, på internationella dagen för faktagranskning, vill vi påminna människor om vikten av faktakontroll och vi delar med oss av faktakontrolltips på alla språk. Precis som vi respekterar social distansering och tvättar händerna, har vi en skyldighet att stoppa spridningen av falska råd och manipulativa berättelser.”

Vice talman Othmar Karas tillade: ”I en kris som denna handlar faktakontroll inte om att vara den kloka killen som tycker om att korrigera människor som gör misstag, utan det är vår medborgerliga skyldighet att skydda europeiska medborgare och det demokratiska samhället vi har skapat.”