EU:s framtid står på spel: debatt om kommissionens förslag till återhämtningspaket 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

De flesta ledamöter välkomnade kommissionens nya förslag till reviderad långtidsbudget och ekonomisk återhämtningsplan ©EP/D  

På onsdagen debatterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det föreslagna återhämtningsinstrumentet i storleksordningen 750 miljarder euro i plenisalen i Bryssel.

Det nya återhämtningsinstrumentet syftar till att hjälpa Europa med att hantera den recession som uppstått till följd av covid-19-utbrottet, och presenterades inom ramen för en reviderad EU-långtidsbudget.

Efter presentationen av kommissionsordförande Ursula von der Leyen och åtagandet av Nikolina Brnjac från det kroatiska rådsordförandeskapet om att arbeta med EU-länderna så att man snabbt kan nå en överenskommelse med Europaparlamentet om det nya paketet tog de politiska gruppernas ledare till orda för sina inledande reaktioner.

Klicka på namnen för att se de individuella uttalandena igen.

"Den europeiska solidariteten är tillbaka och vi påbörjar ett nytt kapitel för EU", sade Manfred Weber (EPP, DE). De nya pengarna måste spenderas på nya idéer och inte på Europas gamla problem. ”Solidaritet går hand i hand med ansvar”, därför måste det vara tydligt hur pengarna kommer att betalas tillbaka, tillade han, och krävde nya egna medel och att digitala jättar ska betala sin beskärda del av kakan.

Iratxe García Perez (S&D, ES) tackade von der Leyen för ett ambitiöst förslag och för att kommissionen gett Europaparlamentet ”den roll det förtjänar” i utformningen av återhämtningspaketet. Hon varnade för att det europeiska projektets överlevnad står på spel och uppmanade rådet att anta den nya långtidsbudgeten genom kvalificerad majoritet, för att undvika att EU hålls som gisslan av fyra medlemsländer som föredrar ett nationellt svar på krisen framför ett europeiskt.

"De är av avgörande betydelse, och saknar motstycke i Europas historia", sade Dacian Ciolos (Renew Europe, RO) om de nya förslagen. ”Långtidsbudgeten och återhämtningsplanen måste fokusera på framtiden, med den gröna given och den digitala agendan som byggstenar. Vi kanske skiljer oss åt i vissa detaljer, men jag välkomnar verkligen inställningen”, tillade han, och påminde samtidigt medlemsländerna om att ”EU inte är en kontantmaskin. Solidaritet hänger ihop med värderingar."

Jörg Meuthen (ID, DE) avvisade det föreslagna paketet som ”helt fel och nonsens”, utan tillräcklig rättslig grund och för att vara fullt av brister när det gäller ansvar eller ekonomiskt sunt förnuft. Kommissionen vill spendera pengar "som om det inte fanns någon morgondag". Det är ett enormt pris för europeiska skattebetalare, avslutade han.

Ska Keller (De gröna/EFA, DE) sade: ”Vi får inte upprepa de stora misstagen från det förflutna och tvinga länder till åtstramningar och blinda marknadsideologier. Vi måste i stället se till att pengarna investeras väl i projekt som kommer att vara till nytta på lång sikt, skapa jobb och rädda den enda planet vi har."

Johan van Overtveldt (ECR, BE) påpekade att: Om vi ​​ska tillåta lån och bidrag måste det finnas tydliga villkor. Pengarna måste gå till de som behöver dem som mest, och det måste finnas säkerhetsmekanismer för våra företag. Människor som arbetar och sparar ska inte behöva stå för kostnaderna för dessa program.”

”I stället för att ta en tydlig paus från tidigare dogmer fastnar återhämtningsplanen halvvägs", sade Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Hon välkomnade de nya förslagen om egna medel och uppmanade till ett avskaffande av krisskulderna, till direkta varaktiga lån till EU-länderna och till att villkora det offentliga stödet med sociala överväganden.

EU-kommissionen har också presenterat sitt uppdaterade arbetsprogram för 2020, som kommer att prioritera arbetet med att få fart på Europas återhämtning och motståndskraft igen.

Nästa steg

Europaparlamentet och EU-ländernas representanter i rådet kommer att diskutera de nya förslagen och besluta om deras slutliga utformning i kommande förhandlingar.