Angela Merkel presenterade det tyska rådsordförandeskapets prioriteringar 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet debatterade det tyska rådsordförandeskapets prioriteringar med Angela Merkel och Ursula von der Leyen  

På onsdagen debatterade ledamöterna det tyska rådsordförandeskapets prioriteringar för de kommande sex månaderna med förbundskansler Angela Merkel och kommissionsordförande von der Leyen.

Under mottot ”Tillsammans för Europas återhämtning” är det nya tyska rådsordförandeskapet inställt på att hantera den enorma utmaning som uppstått till följd av coronaviruspandemin, framhöll Angela Merkel under debatten. Hon betonade fem områden som Europa måste arbeta vidare med om kontinenten ska kunna komma ur den rådande krisen enad och stark: grundläggande rättigheter, solidaritet och sammanhållning, klimatförändringarna, digitaliseringen och Europas roll i världen.

”Tyskland är berett att visa extraordinär solidaritet”, underströk förbundskanslern, ”för att bygga ett Europa som är grönt, innovativt, hållbart, mer digitalt och konkurrenskraftigt”. ”Europa är kapabelt att åstadkomma stora saker om vi samarbetar och står tillsammans i solidaritet”, avslutade hon.

Se hela Angela Merkels anförande här.

”Den utmaning som väntar oss kunde inte vara mer extraordinär”, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under debatten. ”Men vi kan bara komma ur detta starkare med hjälp av ”Next Generation EU” (EU:s föreslagna återhämtningsinstrument). Tyskland valde ordet: tillsammans. Det är vår unions motor.” Hon underströk också att Europa behöver både en ny långtidsbudget och ”Next Generation EU”. Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att se till att vi når en överenskommelse, sade hon.

Manfred Weber (EPP, DE) sade att EU vacklar från kris till kris på grund av rädsla. ”Rädslan är solidaritetens, framtidens och frihetens fiende.” Förväntningarna är höga på det tyska rådsordförandeskapet, fortsatte han. ”EU behöver nu mod för att visa solidaritet: Vi behöver en lösning denna månad vad gäller återhämtningsinstrumentet”, insisterade Manfred Weber. ”Inget samhälle kan överleva utan samhällelig gemenskap. För oss är detta helt enkelt den europeiska livsstilen”.

Iratxe García Perez (S&D, ES) erbjöd sig att arbeta ”sida vid sida” med det tyska rådsordförandeskapet för att överbrygga klyftorna mellan nord och syd och öst och väst i Europa, för att på bästa sätt tjäna medborgarna. ”Vi måste bevisa att det är möjligt att skapa ett mer rättvist och hållbart samhälle, som tar hänsyn till miljön och framtida generationer (…), skyddar arbetstagare, värderar mångfald och hanterar migrationsströmmar genom solidaritet”, sade hon.

”Prioriteringen just nu måste vara att anta återhämtningsplanen och den nya långtidsbudgeten”, sade Dacian Ciolos (Renew Europe, RO). ”Vi bygger Europa runt ett projekt, en vision och starka värderingar” lade han till. ”Det är nu hög tid att vi ser till att respekt för rättsstatsprincipen blir en förutsättning för att få tillgång till EU-medel. Det politiska tillfället är här. Använd detta aldrig tidigare skådade paket som hävstång”.

Jörg Meuthen (ID, DE) kritiserade förbundskansler Merkel för att vara okunnig och ideologisk. ”Du förråder tanken om Europa och äventyrar de kommande generationernas framtid”, sade han, och pekade på den europeiska gröna given (European Green Deal) och återhämtningsinstrumentet. ”Din tolkning av solidaritet är absurd”, avslutade han.

Ska Keller (De gröna/EFA, DE) sade att samma beslutsamhet som EU visar i samband med covid-19-krisen bör visas när det gäller klimatkrisen. ”Vi måste ta oss ur coronaviruskrisen och undvika en klimatkris”. Det tyska rådsordförandeskapet kan tillföra mycket här, sade hon, som att ta fram en ambitiös klimatlag som innehåller mål på 65 procent minskade utsläpp av växthusgaser senast 2030.

Rafaele Fitto (ECR, IT) framhöll att EU:s svar på coronakrisen fram tills nu varit ”långsamt, inte tillräckligt effektivt och brustit när det gäller solidaritet”. Tyskland bör sätta själviskheten åt sidan och återgå till EU:s ursprungliga anda genom att undvika misstagen från förr. ”Vi måste få ny fart på ekonomin, föra en fördelaktig handelspolitik och starta om den inre marknaden”.

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) påminde om den skadliga åtstramningspolitik som fördes i samband med finanskrisen och vädjade till Angela Merkel att inte upprepa samma misstag två gånger. Han uppmanade också Tyskland att göra rådets protokoll offentliga och inte längre blockera förslaget om digitala skatter för stora företag.

Du kan se svaren från Angela Merkel till representanterna för Europaparlamentets politiska grupper här.