Europaparlamentet fördömer omfattande nedskärningar i EU:s långtidsbudget 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

På torsdagen debatterade parlamentet resultatet av EU-toppmötet den 17–21 juli med Charles Michel och Ursula von der Leyen  

På torsdagen debatterade parlamentet resultatet av EU-toppmötet den 17–21 juli och överenskommelsen om EU:s finansiering och ekonomiska återhämtning med anledning av covid-19.

I debatten med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kommissionsordförande Ursula von der Leyen beskrev många ledamöter den överenskommelse som nåddes på toppmötet om den nya återhämtningsfonden som ”historisk”, då EU-länderna för första gången någonsin har enats om att gå i borgen för 750 miljarder euro i gemensamma lån och skulder för att bekämpa covid-19-pandemin. Men trots det innebär de nedskärningar som gjorts i EU:s nya långtidsbudget att de flesta parlamentariker inte är nöjda.

”Vi är ännu inte redo att svälja budgetpillret”, sade Manfred Weber, ledare för den kristdemokratiska EPP-gruppen i Europaparlamentet under debatten. Även den socialdemokratiska gruppens ledare Iratxe García framhöll att hon inte accepterar nedskärningarna, ”inte i en tid när vi behöver stärka vår strategiska autonomi och minska skillnaderna mellan EU-länderna”.

Många parlamentariker underströk också att frågan som rör återbetalningen av skulderna ännu inte är löst. De insisterade på att bördan inte får falla på medborgarnas axlar och på att ett robust system med nya egna medel (direkta inkomstkällor på EU-nivå) måste inrättas, inklusive en skatt för digitala företag och koldioxid, för att säkra återbetalningen. Många ledamöter underströk också att EU ”inte är en bankomat för nationella budgetar” och beklagade djupt att de ”sparsamma” (”frugal”) länderna inte vill betala priset för att kunna dra nytta av den inre marknaden. De insisterade vidare på att inga medel bör gå till ”pseudodemokratiska” regeringar som inte respekterar rättsstatsprincipen och EU:s värderingar.

Andra i kammaren var mer skeptiska till att nya egna medel ens kommer att generera tillräckligt för att kunna betala tillbaka alla skulder och varnade för att krisen inte får ses som en anledning till vidare EU-integrering. De flesta framhöll dock att parlamentet är redo att inleda skyndsamma förhandlingar för att garantera nödvändiga förbättringar av rådets gemensamma position.

Europaparlamentet kommer nu att rösta om en resolution för att sammanfatta debatten, vilken kommer att utgöra mandatet för de kommande förhandlingarna med det tyska rådsordförandeskapet. Resultatet av slutomröstningen kommet att meddelas i kammaren senare i dag klockan 17.30.

Klicka på länkarna för att se de individuella uttalandena igen

Charles Michel, Europeiska rådets ordförande

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Manfred Weber (EPP, DE), Iratxe García Pérez (S&D, ES), Dacian Cioloș (RE, RO), Nicolas Bay (ID, FR), Philippe Lamberts (De gröna/EFA, BE)

Robert Zīle (ECR, LV), Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)

Avslutande anförande av Charles Michel, Europeiska rådets ordförande