EU:s budget och rättsstatsprincipen: skattebetalarna förtjänar ett bättre skydd 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Kammaren understryker att rådets senaste förslag inte är tillräckliga för att kunna skapa ett instrument som skulle villkora utbetalningarna av EU-medel med respekt för rättsstatsprincipen.

Under måndagskvällens plenardebatt kritiserade de flesta ledamöter den position som rådet antog förra veckan om den tilltänkta "rättsstatsvillkorsmekanismen", då man anser att förslaget som ligger på bordet inte skulle skapa ett instrument som någonsin kommer att kunna användas i praktiken. I takt med att korruption och övergrepp på rättsstatsstaten är fortsatt förekommande i vissa medlemsländer är EU skyldigt sina medborgare och skattebetalare att effektivt skydda unionens budget, anser man. Vissa parlamentariker uppmanade också EU att sluta finansiera brott mot de grundläggande rättigheterna i medlemsländerna.

Andra ledamöter anklagade det nuvarande tyska rådsordförandeskapet och kommissionen för att skapa en ideologi som möjliggör för attacker på individuella EU-länder.

Michael Roth från det tyska rådsordförandeskapet underströk det faktum att både parlamentet och rådet äntligen är överens om behovet av ett sådant instrument, att alla EU-länder står bakom det nuvarande förslaget och att man nu har den unika möjligheten att skapa innehållet tillsammans. Han bad parlamentet om stöd för att föra de olika lagstiftarnas positioner närmare varandra och uttryckte sin förhoppning om att parlamentet kommer att arbeta för ett snabbt godkännande av det nya instrumentet.

Se de inledande anförandena av det tyska rådsordförandeskapet och kommissionen via EbS+ här.

Se den första omgången anföranden av representanterna för Europaparlamentets politiska grupper igen här.

Se hela debatten igen här.

Förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget och egna medel fortsätter

På måndagen fortsatte också Europaparlamentets förhandlare sina överläggningar med rådet om EU:s nya långtidsbudget och egna medel, det vill säga nya former av EU-intäkter. De nådde dock inte fram till en överenskommelse, varken när det gäller förbättringen av de 15 främsta EU-flaggskeppsprogrammen eller om andra ärenden.

Parlamentets förhandlare höll också i en presskonferens efter måndagens sjätte förhandlingsomgång. Mer information finns här.

Här är det senaste pressmeddelandet (28/09/2020).