EU:s framtida skogsstrategi: högkvalitativ förvaltning av EU:s skogar och skogsområden 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Hållbar förvaltning av skogar och ansvarsfulla ägare
  • Förstärk förmågan att motstå katastrofer och stärk mekanismer för tidig varning för att förhindra skogsbränder
  • Bekämpa importerna av trä som avverkats illegalt

EU bör främja skogsförvaltningsmodeller som säkerställer att skogar är miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbara, anser Europaparlamentet.

På onsdagen antog Europaparlamentet en icke lagstiftande resolution som slår fast att EU:s skogsstrategi för perioden efter 2020, som väntas presenteras av kommissionen i början av nästa år, måste vara oberoende och självständig, ligga helt i linje med den europeiska gröna given och garantera att skogar kan fortsätta att spela en mångfunktionell roll. Texten antogs med 462 ja-röster, 176 nej-röster och 59 nedlagda röster.

Skogssektorn måste förbli ekonomiskt lönsam och miljömässigt sund

En hållbar skogsförvaltning bör göra skogarna mer anpassningsbara till föränderliga klimatförhållanden och främja deras miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska hållbarhet, anser ledamöterna. Skogsägare som arbetar enligt principerna om hållbar skogsförvaltning bör erbjudas bättre ekonomiskt stöd, inklusive ett nytt särskilt stöd för Natura 2000-områden och en rättvis ersättning vid ekonomiska förluster i samband med införandet av nya skyddsåtgärder.

Katastrofer: EU:s skogar måste bli mer motståndskraftiga

Parlamentarikerna anser att den nya strategin måste hjälpa till att stärka den europeiska motståndskraften mot katastrofer och verktygen för tidig varning, så att EU-länderna kan vara bättre förberedda och bättre kunna förebygga t.ex. skogsbränder, översvämningar eller skadedjursangrepp. De framhåller att klimatförändringarnas negativa effekter på skogsbränder effektivt måste bekämpas och insisterar på ordentliga ekonomiska satsningar på forskning och innovation för att göra skogarna mer klimatresilienta. Skogsägare bör också erbjudas mer stöd om de vidtar förebyggande åtgärder, hanterar kriser och arbetar för att återställa drabbade skogsområden, t.ex. genom en ny EU-beredskapsmekanism, enligt resolutionen.

Bygg med trä och bekämpa illegal avverkning

Kammaren vill dessutom att trä måste främjas allt mer som ett hållbart byggmaterialsalternativ och förnybar råvara. Den uppmanar också till hårdare tag för att bekämpa den illegala avverkningen, kräver att importerade produkter måste bli enklare att spåra och insisterar på att EU måste göra mer för att främja en global hållbar skogsförvaltning.

Citat

“Skogar är av största vikt för oss. Vi får därför inte acceptera någonting sämre än en ambitiös och självständig strategi som slår fast en balans mellan våra skogars och skogsområdens ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet, främjar skogarnas motståndskraft och hjälper oss på vägen mot en cirkulär ekonomi”, sade föredraganden och den finske ledamoten Petri Sarvamaa (EPP-gruppen).

Bakgrund

Skogar och skogsområden täcker för närvarande omkring 43 % av EU:s yta, vilket motsvarar åtminstone cirka 182 miljoner hektar och 5 % av världens totala skogar. I Europa är omkring 23 % av skogarna belägna på Natura 2000-områden. Skogar absorberar också mer än 10 % av växthusgasutsläppen i EU.

Omkring 60 % av skogarna i EU är privatägda och en stor andel är småskaliga skogsbruksföretag (mindre än tre hektar). Över 60 % av de produktiva skogarna i EU är certifierade enligt frivilliga standarder för hållbar skogsförvaltning. Skogsbrukssektorn sysselsätter åtminstone 500 000 människor direkt och 2,6 miljoner indirekt i EU.