Rättsstatsmekanismen ska tillämpas från och med den första januari, betonar ledamöterna 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Europeiska rådets politiska förklaringar om rättsstatsmekanismen är ”överflödiga” eftersom de inte är rättsligt bindande 
  • Paketet som innehåller EU:s nästa långtidsbudget, återhämtningsinstrumentet och rättsstatsvillkoret är av ”historisk betydelse” 
  • Regeln om enhällighet i rådet är föråldrad och kontraproduktiv 

På onsdagskvällen antog Europaparlamentet en resolution som kritiserar EU:s stats- och regeringschefers förklaring om att upphäva rättsstatsmekanismen i väntan på EU-domstolens godkännande.

Resolutionen behandlar EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027, det tillhörande interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och den nya förordningen om rättsstatsprincipen. Texten antogs med 496 röster för, 134 röster emot och 65 nedlagda röster.

Parlamentet välkomnar de politiska överenskommelserna om det långsiktiga budgetpaketet, som inkluderar en ny rättsstatsmekanism, och påminner om dess ”historiska betydelse”.

Rättsstatsvillkoret måste gälla fullt ut från och med den första januari

Europeiska rådets slutsatser från den elfte december, som uppger att kommissionen inte bör tillämpa den nya rättsstatsmekanismen innan EU-domstolen har beslutat om huruvida den är giltig eller ej, är dock överflödiga, anser parlamentet. Parlamentets överenskommelse med EU-ländernas representanter i rådet framhåller tydligt att mekanismen ska gälla från och med den första januari nästa år, enligt kammaren.

Enligt EU-fördraget ska EU:s stats och regeringschefer som samlas i Europeiska rådet för toppmöten ”inte ha någon lagstiftande funktion”. Parlamentarikerna anser därför att ”en eventuell politisk förklaring från Europeiska rådet inte kan anses utgöra en tolkning av lagstiftningen”. EU-kommissionen är ”fullständigt oberoende” och Europeiska rådets slutsatser ”kan inte göras bindande för kommissionen vid tillämpningen av rättsakter”, enligt kammaren.

EU:s nya finansieringspaket: onödiga förseningar på grund av regeln om enhällighet

Europaparlamentet beklagar djupt att kravet på enhällighet i rådet i onödan har försenat det slutliga antagandet av den nya långtidsbudgeten och beslutet om egna medel. Den kommande konferensen om Europas framtid bör arbeta för att övervinna dessa hinder, enligt resolutionen.