Covid-19-vacciner: EU måste visa enighet och solidaritet 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

En stor majoritet av ledamöterna uttryckte sitt stöd för den enade EU-strategin för att bekämpa covid-19 ©AFP_Pascal POCHARD-CASABIANCA  

Ledamöterna uttrycker ett brett stöd för den gemensamma EU-strategin för att bekämpa pandemin och kräver fullständig insyn när det gäller avtal och distribuering av covid-19-vacciner.

På tisdagsmorgonen höll Europaparlamentet en debatt om covid-19-vacciner med Ana Paula Zacarias från det portugisiska rådsordförandeskapet och EU:s folkhälsokommissionär Stella Kyriakides.

En stor majoritet av parlamentsledamöterna uttryckte sitt stöd för den enade EU-strategin, som syftar till att snabbt och gemensamt framställa och garantera rättvis vaccintillgång för alla EU-medborgare. De beklagade samtidigt djupt de påstådda försöken av vissa EU-länder att underteckna parallella vaccinavtal och den inhemska konkurrens som riskerar att uppstå inom EU. För att upprätthålla den europeiska framgångssagan måste EU visa enighet och solidaritet, och alla myndigheter och beslutsfattare arbeta tillsammans, framhöll parlamentarikerna.

Ledamöterna krävde att villkoren i de vaccinavtal som ingåtts mellan EU och olika läkemedelsföretag och involverar offentliga medel måste vara helt öppna för insyn. De upprepade att enbart fullständig öppenhet kan hjälpa till att bekämpa desinformation och bygga upp det allmänna förtroendet för vaccineringskampanjer runt om i Europa.

Parlamentarikerna debatterade också covid-19-pandemins globala dimensioner, som förutsätter globala lösningar. EU har ett ansvar att använda sin styrkeposition för att stödja sina mest sårbara grannländer och partnerländer. Det är enbart när alla människor har tillgång till vaccin som pandemin äntligen kan besegras, framhöll man.

Debatten fokuserade också på andra aspekter, som t.ex. behovet av jämförbara nationella uppgifter och ömsesidigt erkännande av vaccineringar, behovet av att undvika förseningar och öka vaccineringstakten, samt de okonstruktiva försöken från vissa hålla att anklaga EU och läkemedelsindustrin för eventuella misslyckanden.

Här finns en inspelning med debatten. Klicka på länkarna nedanför för att se de individuella uttalandena igen.

Ana Paula Zacarias, det portugisiska rådsordförandeskapet

Stella Kyriakides, EU:s folkhälsokommissionär

Esther de Lange, EPP, Nederländerna

Iratxe García Pérez, S&D, Spanien

Dacian Cioloş, Renew Europe, Rumänien

Joëlle Mélin, ID, Frankrike

Philippe Lamberts, De gröna/EFA, Belgien

Joanna Kopcińska, ECR, Polen

Marc Botenga, The Left, Belgien

Mer information

EU-kommissionen väntas i dag offentliggöra ett nytt meddelande om EU:s covid-19-strategi.

EU:s stats- och regeringschefer ska också debattera arbetet med att bekämpa pandemin under Europeiska rådets sammanträde den 21 januari.

Bakgrund

Den 22 september förra året arrangerade Europaparlamentet den offentliga utfrågningen: ”Hur kan tillgången till covid-19-vaccin tryggas för EU-medborgare: utmaningar i samband med kliniska prövningar, produktion och distribution”. I samband med plenarsammanträdet i december uttryckte ledamöterna också sitt stöd för ett snabbt godkännande av säkra vacciner.

Parlamentarikerna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet framhöll dessutom nyligen sitt missnöje med att bristen på öppenhet eldat på osäkerheten och desinformationen om covid-19-vaccineringar i Europa.