Parlamentet vill se en grundläggande ”rätt att inte vara uppkopplad” i hela EU  

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Att alltid vara tillgänglig ökar risken för depression, ångest och utbrändhet 
  • En EU-lag ska fastställa minimikrav för distansarbete 
  • Arbetstagare som utövar ”rätten att inte vara uppkopplad” ska inte straffas för det 
Arbetstagare som utövar ”rätten att inte vara uppkopplad” ska inte straffas för det, anser ledamöterna © Deagreez/Adobe Stock  

Parlamentet efterlyser en EU-lag som ger arbetstagare rätt att digitalt koppla bort sig från arbetet utan risk för repressalier.

I ett lagstiftningsinitiativ som godkändes med 472 röster för, 126 röster mot och 83 nedlagda röster, uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå en lag som gör att de som arbetar digitalt inte ska behöva vara uppkopplade utanför arbetstid. Lagen bör också fastställa minimikrav för distansarbete och klargöra arbetsvillkor, arbetstid och viloperioder.

Digitala verktyg används i allt högre utsträckning i arbetslivet. Det har skapat en arbetskultur där man alltid förväntas vara tillgänglig, vilket lett till en sämre balans mellan arbetsliv och privatliv för de anställda, menar ledamöterna. Möjligheten att jobba hemifrån har varit avgörande för att skydda arbetstillfällen och företag under covid-19-krisen. Men kombinationen av långa arbetsdagar och högre krav har också lett till att fler drabbats av ångest, depression, utbrändhet och andra fysiska och psykiska hälsoproblem.

Parlamentets ledamöter anser att rätten att inte vara uppkopplad är en grundläggande rättighet som gör det möjligt för anställda att avstå från arbetsrelaterade uppgifter – till exempel telefonsamtal, e-post och annan digital kommunikation – utanför arbetstid. Det gäller även under semestern och annan ledighet. Medlemsländerna uppmuntras att vidta alla åtgärder som krävs för att arbetstagarna ska kunna utöva den här rätten, exempelvis genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. EU-länderna bör se till att arbetstagare inte utsätts för diskriminering, förebråelser, uppsägning eller annan negativ behandling av sina arbetsgivare.

”Vi kan inte överge miljoner europeiska arbetstagare som är utmattade av att alltid behöva vara uppkopplade, samt av alltför långa arbetspass. Tiden är inne för att stå vid deras sida och ge dem vad de förtjänar: rätten att inte alltid behöva vara uppkopplad. Denna rätt är av största vikt för vår mentala och fysiska hälsa. Det är dags att se över arbetstagares rättigheter så att de är anpassade till den digitala tidsålderns verkligheter”, sa föredraganden, den maltesiske socialdemokraten Alex Agius Saliba, efter omröstningen.

Bakgrund

Sedan covid-19-pandemins utbrott har andelen personer som arbetar hemifrån ökat med nästan 30 procent. Distansarbetet förväntas ligga kvar på en hög nivå eller till och med öka framöver. En undersökning av Eurofound visar att personer som regelbundet arbetar hemifrån är mer än dubbelt så benägna att överstiga den maximala arbetstiden på 48 timmar i veckan, jämfört med personer som arbetar i sin arbetsgivares lokaler. Nästan 30 procent av distansarbetarna uppger att de arbetar på sin fritid varje dag eller flera gånger i veckan, jämfört med färre än 5 procent av arbetstagarna som arbetar på kontor.