Konferensen om Europas framtid: lanseringen av medborgarplattformen den 19 april 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Inbjudan till EU:s medborgare: ”Framtiden ligger i dina händer" 
  • Arbetet fortsätter inför lanseringen av konferensens digitala plattform den 19 april 
  • Förberedelser för invigningsevenemanget den nionde maj (Europadagen) 

Vid sitt möte på onsdagen fortsatte styrelsen för konferensen om Europas framtid förberedelserna för att inleda konferensen.

Styrelsen godkände den flerspråkiga digitala plattformen som kommer att göra det möjligt för medborgare från hela EU att bidra till konferensen. Den enades också om sina arbetsmetoder och intensifierade förberedelserna för det planerade invigningsevenemanget på Europadagen (nionde maj).

En öppen och inkluderande deltagardemokratisk debatt

Från och med den 19 april kommer medborgare från hela Europa - tack vare den nya flerspråkiga digitala plattformen - att ha möjlighet att framföra sina åsikter om alla ämnen som de anser vara viktiga för EU:s framtid. På så sätt kan medborgarna - för första gången på EU-nivå - lägga fram sina idéer, kommentera andras idéer, skapa och delta i olika evenemang. Plattformen kommer att bli konferensens centrala knutpunkt, en plats där alla bidrag till konferensen kommer att samlas och delas, inklusive decentraliserade evenemang, de europeiska medborgarpanelerna och konferensens plenarförsamlingar.

En särskild återkopplingsmekanism kommer att samla in och analysera de viktigaste punkterna som tas upp, så att de också kan beaktas under de europeiska medborgarpanelerna och konferensens plenarförsamlingar. Plattformen kommer också att tillhandahålla information om konferensens struktur och arbete samt resurser för arrangörer av evenemang, inklusive en katalog över viktiga evenemang genom vilken arrangörer kan främja sina initiativ på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Medborgarna kommer enkelt att kunna hitta evenemang som de vill delta i tack vare en evenemangskarta.

Efter mötet uttalade sig styrelsens medordförande på följande sätt.

Europaparlamentets representant Guy Verhofstadt sade: ”Vi måste göra denna diskussion så livlig som möjligt, och i tider med covid-19 innebär det att vi måste experimentera med digitala plattformar så mycket som det bara går. Med den här plattformen erbjuder vi verktyg som ger alla medborgare en chans att delta aktivt i debatten, och vi kommer att se till att dessa idéer ingår i konferensens analys och slutsatser. Det är deras framtid, så det är deras konferens.”

Det portugisiska rådsordförandeskapets representant Ana Paula Zacarias sade: ”Den digitala plattformen kommer att föra in européerna i det offentliga rummet. Den kommer att göra det möjligt för människor att uttrycka sina farhågor, dela sina drömmar och förväntningar och att interagera med sina företrädare. Unionen behöver medborgarnas kraft för att bli starkare. Detta är ett avgörande ögonblick, och detta kommer att göra det möjligt för oss att debattera olika åsikter öppet och utan tabun.”

EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, Dubravka Šuica, sade: ”Lanseringen av den digitala plattformen om tio dagar kommer att ge våra medborgare ett unikt utrymme för att delta i samtal och debatter i hela Europa. Det kommer att ge människor möjlighet att dela med sig av sina idéer, farhågor, förhoppningar och drömmar - och det på alla officiella EU-språk. Det finns nu en växande positiv dynamik och jag ser fram emot att se resultatet.”

Konferensens officiella hashtag #DetÄrDinFramtid är en inbjudan till EU-medborgarna att bidra och definiera EU:s framtid: ”Framtiden ligger i dina händer”.

Invigningsevenemang på Europadagen

Styrelsen gjorde dessutom framsteg i förberedelserna inför konferensens inledande evenemang. Det väntas anordnas på Europadagen (nionde maj), förutsatt att folkhälsoläget tillåter det. Styrelsen antog också sina egna arbetsmetoder och höll en första diskussion om utkastet till reglerna för sammansättningen och arbetet vid konferensens plenarsessioner.

Nästa steg

Styrelsen kommer att sammanträda igen om två veckor för att slutföra diskussionen om arbetsordningen och för att ta itu med andra förutsättningar för att organisera konferensen.

Kontakter: