Parlamentet antar Horisont Europa: ett banbrytande forskningsprogram 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Sammanlagd budget på 95,5 miljarder euro, varav 5,4 miljarder från EU:s återhämtningsplan Next Generation EU 
  • Starkt fokus på folkhälsa, digitalisering, stöd till innovativa småföretag 
  • Programmet igång provisoriskt sedan den första januari 2021 
Programmet ger stöd till innovativa små och medelstora företag ©AdobeStock/Boggy  

EU:s forskningsprogram för 2021–2027 hjälper vården att hantera framtida pandemier och industrin att fasa ut fossila bränslen, digitalisera och tänka nytt.

Forskningsprogrammet ger kort- och långsiktig finansiering för forskning om och nytänkande kring globala utmaningar som klimatförändringarna, digitaliseringen och coronapandemin.

Horisont Europa stoltserar med EU:s största budgetanslag någonsin till forskning i digital teknik och digitalisering. Programmet ger också stöd till innovativa små och medelstora företag, europeisk forskningsinfrastruktur och ytterligare en miljard euro - säkrat av Europaparlamentet - till grundforskning via Europeiska forskningsrådet.

Programmet började tillämpas provisoriskt av EU-kommissionen redan den första januari 2021. Ledamöterna gav sitt slutliga stöd till programmet (överenskommelsen med rådet) på tisdagen med 677 röster för, 5 röster mot och 17 nedlagda röster (förordningen om Horisont Europa) och med 661 röster för, 5 röster mot och 33 nedlagda röster (särskilda programmet för Horisont Europa).

De antog också en politisk förklaring.

Citat

”Pengar från Horisont 2020 bidrog till att vi fick fram ett vaccin mot covid-19. Vi krävde rejäla investeringar i forskning och innovation och såg till att uppnå budgetstabilitet och förutsebarhet för att kunna hantera framtidens utmaningar”, sa Dan Nica (S&D, Rumänien), föredragande för förordningen om Horisont Europa.

”Vi fick till en rejäl och balanserad budget som ger starkt stöd till både grundforskning och tematisk forskning. För första gången har vi en särskild budget för Europas kulturella och kreativa näringar”, sa Christian Ehler (EPP, Tyskland), föredragande för det särskilda programmet för Horisont Europa. ”Med det här programmet har EU nu även rättsligt åtagit sig att försvara den akademiska friheten över hela kontinenten”, tillade han.

Bakgrund

Horisont Europa kommer att få en sammanlagd budget på 95,5 miljarder euro, där 5,4 miljarder kommer från EU:s återhämtningsplan Next Generation EU och ytterligare fyra miljarder från EU:s långtidsbudget.

Horisont Europa består av tre pelare:

  • Pelaren Vetenskaplig spetskompetens stöder spetsforskningsprojekt som fastställs och drivs av forskarna själva genom Europeiska forskningsrådet. Stipendier och utbyten ska finansieras genom s.k. Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och investeringar kommer göras i forskningsinfrastruktur.

  • Pelaren Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft ska ge direktstöd till forskning i samhällsutmaningar och teknisk och industriell kapacitet. Den kommer också att ange inriktningen för EU-omfattande forskningsuppdrag. Till denna pelare hör även europeiska partnerskap mellan offentliga och privata aktörer och det gemensamma forskningscentrumets verksamhet. Centrumet tillhandahåller oberoende vetenskaplig dokumentation och tekniskt stöd för beslutsfattare på EU-nivå och nationellt.

  • Pelaren Innovativa Europa syftar till att göra Europa till föregångare inom marknadsskapande innovation via Europeiska innovationsrådet. Dessutom ska näringsliv, forskning, högre utbildning och entreprenörskap integreras genom mer resurser till Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT.