Minimilöner: grönt ljus för att inleda förhandlingar med rådet 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • En minimilön ska garantera en anständig levnadsstandard 
  • Kollektivförhandlingar bör stärkas i länder där de omfattar mindre än 80 procent av arbetstagarna 
  • De nationella myndigheternas befogenheter och autonomin för arbetsmarknadens parter när det gäller att fastställa löner måste respekteras fullt  

På torsdagen beslutade Europaparlamentet att inleda förhandlingar med rådet om ett direktiv som ska garantera att alla arbetstagare i EU får en rättvis och tillräcklig minimilön.

Parlamentet godkände det förhandlingsmandat som utskottet för sysselsättning och sociala frågor redan hade gett grönt ljus till. Texten antogs med 443 röster för, 192 röster emot och 58 nedlagda röster. Förhandlingarna om den slutgiltiga lagen kan inledas så snart rådet har godkänt sin egen ståndpunkt.

Utkastet till nytt EU-direktiv syftar till att säkerställa en miniminivå för löneskydd i alla medlemsländer för att garantera en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras familjer. Det ska uppnås genom att antingen införa en lagstadgad lön (den lägsta lön som tillåts enligt lag) eller genom att låta arbetstagare förhandla om lönerna med sina arbetsgivare.

Parlamentet vill också att EU-länder i vilka mindre än 80 % av arbetskraften har tillgång till kollektivförhandlingar måste vidta aktiva åtgärder för att främja detta verktyg.

Bakgrund

Sysselsättningsutskottets beslut att inleda överläggningar med rådet tillkännagavs vid öppnandet av plenarsammanträdet i Strasbourg i måndags. Eftersom fler än 71 ledamöter hade motsatt sig beslutet senast vid midnatt på tisdagen lades en omröstning om mandatet till på dagordningen.