Fyra kandidater till posten som Europaparlamentets nya talman 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna Roberta Metsola, Alice Bah Kuhnke, Kosma Złotowski och Sira Rego kandiderar till posten som Europaparlamentets talman för andra halvan av mandatperioden 2019-2024.

Parlamentets vice talman Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal) tillkännagav de fyra namnen i plenum på måndagskvällen, efter att tidsfristen för att nominera kandidater till den första omröstningsomgången löpt ut.

Roberta Metsola (EPP, Malta), Alice Bah Kuhnke (De gröna/EFA, Sverige), Kosma Złotowski (ECR, Polen) och Sira Rego (Vänstern, Spanien) kommer att kortfattat presentera sina kandidaturer på tisdagsmorgonen klockan 09.00, omedelbart före den första omröstningen, som kommer att äga rum mellan klockan 09.30 och 10.15. Resultatet kommer att tillkännages klockan 11.00.

Kandidater till posten som talman kan föreslås antingen av en politisk grupp eller av en grupp parlamentsledamöter som uppnår den så kallade låga tröskeln, det vill säga en tjugondel av ledamöterna, alternativt 36 av samtliga 705. Kandidater kan föreslås eller dras tillbaka före varje omröstningsomgång.

För att en ny talman ska godkännas krävs en absolut majoritet av de giltiga rösterna, det vill säga 50 % plus en röst. Omröstningen är hemlig och på grund av pandemin hålls den på distans. Om ingen har kunnat väljas efter tre omröstningsomgångar går de två kandidater som fått flest röster i den tredje omgången vidare till en fjärde och sista omröstning. I den fjärde omgången vinner den kandidat som får flest röster.

Resultatet av en eventuell andra omröstningsomgång kommer att tillkännages i plenum klockan 13.00. Blir det en tredje omgång meddelas resultatet klockan 16.30. Resultatet av en eventuell fjärde omröstning tillkännages i kväll klockan 18.30. Följ @EuroparlPress på Twitter för uppdateringar.

Den nyvalde talmannen kan sedan hålla ett öppningsanförande innan han eller hon leder valet av de återstående ledamöterna i Europaparlamentets presidium (på tisdag och onsdag).

Bakgrund

Talmannen har ett brett spektrum av verkställande och representativa befogenheter, i enlighet med artikel 22 i arbetsordningen. Utöver de uppgifter som uttryckligen anges i artikeln omfattar talmannens roll ”alla nödvändiga befogenheter för att utöva ordförandeskapet vid alla parlamentets överläggningar och se till att de genomförs på ett korrekt sätt”. Förfarandet för valet av Europaparlamentets talman fastställs i artiklarna 14-16 i parlamentets arbetsordning.