Invasionen av Ukraina: Parlamentet kräver kraftfullare åtgärder mot Ryssland 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Parlamentet kräver att arbetet med att erkänna Ukraina som EU-kandidatland tar fart 
  • EU borde begränsa importen av de viktigaste ryska exportvarorna, bland annat olja och gas 
  • Sanktionerna måste strategiskt försvaga den ryska ekonomin och industrin 
  • Leveranserna av defensiva vapen till Ukraina måste gå snabbare 
  • Avstängningen från SWIFT-systemet bör även omfatta Belarus 

Efter den ryska invasionen av Ukraina kräver ledamöterna hårdare sanktioner mot Ryssland och nya ansträngningar för att bevilja Ukraina status som EU-kandidatland.

I en resolution som antogs på tisdagen fördömer parlamentet i starkast möjliga ordalag Rysslands olagliga invasion av Ukraina och kräver att Kreml upphör med all militär verksamhet i landet. Man fördömer också den belarusiske diktatorn Aljaksandr Lukasjenkas roll i angreppet.

Ledamöterna avvisar kategoriskt den ryska ”retoriken om en eventuell användning av massförstörelsevapen”, påminner Ryssland om dess internationella skyldigheter och varnar för farorna med en kärnvapenupptrappning av konflikten.

EU-kommissionen och medlemsländerna uppmanas också att tillhandahålla ytterligare humanitärt katastrofbistånd till Ukraina i samarbete med FN:s humanitära organ och andra internationella partnerorganisationer.

Texten antogs med 637 röster för, 13 röster emot och 26 nedlagda röster.

Fortsatt arbete med att ge Ukraina kandidatstatus

I resolutionen uppmanas EU-institutionerna att arbeta för att bevilja Ukraina status som kandidatland. Man påminner om att ett sådant förfarande måste genomföras i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och ske på grundval av meriter. Under tiden bör EU fortsätta att arbeta för landets integrering i EU:s inre marknad i linje med det befintliga associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

Hårdare sanktioner mot Ryssland

Parlamentet välkomnar det snabba antagandet av EU-sanktioner, men vill se mer omfattande motåtgärder inriktade på att strategiskt försvaga den ryska ekonomin och industrin.

Ledamöterna vill särskilt begränsa importen av de viktigaste ryska exportvarorna, bland annat olja och gas. Nya EU-investeringar i Ryssland och nya ryska investeringar i EU ska förbjudas. Alla ryska banker ska blockeras från det europeiska finansiella systemet och Ryssland ska stängas av från SWIFT-systemet.

En rad sanktioner, bland annat avstängningen från SWIFT, bör också omfatta Belarus eftersom landet direkt stödjer den ryska invasionen av Ukraina.

Vapenleveranser och skydd av flyktingar

I resolutionen uppmanar parlamentet medlemsländerna att snabbare tillhandahålla defensiva vapen till Ukraina, i linje med artikel 51 i FN-stadgan, som möjliggör individuellt och kollektivt självförsvar. Man efterlyser också utökat underrättelsesamarbete mellan EU och Ukraina om det pågående anfallet.

Parlamentet välkomnar EU:s åtagande att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att ge alla ukrainare på flykt undan kriget omedelbar tillgång till skydd. Ansvaret för att ta emot de flyktingar som anländer till EU:s yttre gränser bör fördelas jämnt mellan medlemsländerna.

Riktade sanktioner mot enskilda personer och inga fler ”gyllene visum” för rika ryssar

Parlamentet anser att det snabbt behövs riktade sanktioner både mot personer som är ansvariga för korruption på hög nivå i Ryssland och Belarus och mot oligarker och tjänstemän nära den ryska ledningen.

Man framhåller att EU och dess allierade länder som har system för uppehållstillstånd genom investering (”gyllene visum”) bör se över alla förmånstagare av sådana uppehållstillstånd och återkalla sådana som beviljats ryska personer med stora förmögenheter och deras familjer, särskilt personer med koppling till personer och företag som är föremål för sanktioner.