55%-paketet: Parlamentet stöder målet om nollutsläpp från personbilar och skåpbilar år 2035 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • En metod för att bedöma koldioxidutsläppens hela livscykel efterlyses 
  • Mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av omställningen med hjälp av riktad finansiering 
Ledamöterna stöder reviderade koldioxidutsläppsnormer för nya personbilar och skåpbilar © AdobeStock_toa555  

Parlamentet stöder reviderade normer för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon som en del av 55%-paketet.

På onsdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om de föreslagna reglerna för att se över normerna för koldioxidutsläpp från nya bilar och skåpbilar. Texten antogs med 339 röster för, 249 röster emot och 24 nedlagda röster.

Med den antagna texten, som utgör Europaparlamentets mandat för förhandlingar med EU-ländernas representanter i rådet, stöder ledamöterna EU-kommissionens förslag att uppnå utsläppsfri vägtrafik senast 2035 (ett mål för EU:s hela fordonspark att minska utsläppen från nya personbilar och lätta nyttofordon med 100 procent jämfört med 2021). Delmålen för minskning av utsläppen fram till 2030 måste fastställas till 55 procent för personbilar och 50 procent för skåpbilar.

Mer information om Europaparlamentets föreslagna åtgärder finns här.

Citat

”En ambitiös översyn av koldioxidnormerna är en viktig del för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Med dessa normer skapar vi klarhet för bilindustrin och kan stimulera innovation och investeringar för biltillverkarna. Dessutom kommer det att bli billigare för konsumenterna att köpa och köra bilar med nollutsläpp. Det gläder mig att Europaparlamentet har ställt sig bakom en ambitiös översyn av målet för 2030 och stöttat ett 100-procentigt mål för 2035, vilket är avgörande för att uppnå klimatneutralitet senast 2050”, sa föredragande Jan Huitema (Renew Europe, Nederländerna).

Nästa steg

Ledamöterna är nu redo att inleda förhandlingar med EU:s medlemsländer.

Bakgrund

Den 14 juli förra året lade EU-kommissionen, som en del av 55%-paketet, fram ett lagstiftningsförslag om förbättrade utsläppsnormer för nya personbilar och lätta nyttofordon. Syftet med förslaget är att bidra till att uppnå EU:s klimatmål för 2030 och 2050, att skapa fördelar för medborgarna genom att införa fordon med nollutsläpp i större utsträckning (bättre luftkvalitet, energibesparingar och lägre kostnader för att äga ett fordon) samt att stimulera innovation inom utsläppsfri teknik.