Parlamentet godkänner plan om att fylla på gasreserver före vintern 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • • Lagren fylls på för att skydda medborgare och företag om gasleveranserna stoppas 
  • • Gasnivåer på minst 80 % senast den 1 november 2022 
  • Insatser för att skydda reserverna från inblandning utifrån 
  • Gaslagren klassas som kritisk infrastruktur 
Gaslageroperatörer måste genomgå certifiering för att undvika risker för yttre störningar © AdobeStock_sezer66  

Tanken är att snabbare fylla på Europas strategiska gasreserver före vintern för att trygga energiförsörjningen, som en reaktion på Rysslands krig mot Ukraina.

Den nya förordningen, som Europaparlamentets förhandlare redan har enats med EU-ländernas representanter i rådet om, fastställer en miniminivå på 80 procent i gaslagren senast den första november 2022. Medlemsländerna och gasoperatörerna bör sträva mot att uppnå 85 procent. Målet för kommande år är 90 procent, för att skydda EU-invånarna från eventuella försörjningschocker. Texten betonar EU-ländernas behov av att diversifiera gasförsörjningen och förbättra energieffektiviteten.

Obligatorisk certifiering av gaslager

Enligt förordningen klassas gaslager som kritisk infrastruktur. Alla lageroperatörer behöver göra en ny obligatorisk certifiering för att undvika risken för påverkan utifrån. Operatörer som inte gör certifieringen kommer att förlora sin rätt att äga eller styra över gaslager i EU.

Gemensam upphandling

Kommissionen kommer senast i augusti 2022 med riktlinjer för hur en gemensam gasupphandling för EU-länderna skulle kunna gå till, om två eller fler medlemsländer vill göra en sådan.

”Förordningen är ett svar på den nuvarande situationen. Gazprom använder energiförsörjning som ett vapen (...) så vi har vår sköld”, sa Europaparlamentariker Jerzy Buzek (EPP, Polen) som leder Europaparlamentets förhandlingsgrupp.

”Tack vare förordningen kan ingen som använder energiförsörjningen som vapen (...) ansvara för våra gaslager. Nu kan vi formellt inleda gemensamma uppköp av naturgas i EU”, lade han till.

”Länder med stor lagringskapacitet blir tvungna att ha minst 35 procent av sin konsumtion där. Länder som inte har någon lagringskapacitet behöver sluta överenskommelser med de andra medlemsländerna för att kunna lagra tillräckliga mängder naturgas. Förordningen sporrar därmed till solidaritet”, sa föredraganden och ordföranden för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Cristian Bușoi (EPP, Rumänien).

Nästa steg

Lagstiftningen antogs på torsdagen med 490 röster för, 47 röster emot och 55 nedlagda röster. Den måste nu formellt antas av rådet innan den publiceras i Europeiska unionens tidning och träder i kraft.

Bakgrund

Lagförslaget antogs av EU-kommissionen den 23 mars efter Rysslands invasion av Ukraina. Europaparlamentet röstade den femte april för att sätta igång ett påskyndat förfarande och ställde sig bakom förslaget två dagar senare. Vid toppmötet i Versailles uppmanade EU:s stats- och regeringschefer att ta itu med frågan om vårt energioberoende.