Europaparlamentet kategoriserar Ryssland som en statlig sponsor av terrorism 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet anser att ryska styrkor terroriserar den ukrainska civilbefolkningen @ UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP  

Med anledning av de grymheter som Vladimir Putins regim utfört mot civilbefolkningen i Ukraina har ledamöterna beslutat att kategorisera Ryssland som en statlig sponsor av terrorism.

På onsdagen antog Europaparlamentet en resolution om den senaste utvecklingen i Rysslands brutala aggressionskrig mot Ukraina. Ledamöterna betonar att de avsiktliga attackerna och grymheterna som begåtts av ryska soldater och deras proxystyrkor mot civilbefolkningen i Ukraina, förstörelsen av civil infrastruktur och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt utgör terrordåd och krigsförbrytelser. Mot bakgrund av detta kategoriserar de Ryssland som en statlig sponsor av terrorism och som en stat som tillämpar terroristmetoder.

En EU-rättslig ram behövs

Eftersom EU för närvarande inte officiellt kan utse stater som sponsorer av terrorism uppmanar parlamentet EU och dess medlemsländer att utveckla en lämplig rättslig ram för detta ändamål. Ledamöterna vill därefter att EU-ländernas representanter i rådet överväger att lägga till Ryssland på en sådan EU-förteckning. Detta skulle utlösa ett antal betydande restriktiva åtgärder mot landet och få djupgående restriktiva konsekvenser för EU:s förbindelser med Moskva.

Fram till dess uppmanar ledamöterna rådet att inkludera den ryska paramilitära organisationen Wagnergruppen, det 141:a särskilda motoriserade regementet, även känt som ”kadyroviterna”, samt andra ryskfinansierade väpnade grupper, miliser och proxyaktörer på EU:s terroristförteckning.

Isolera Ryssland mer, slutför arbetet med det nionde EU-sanktionspaketet

Parlamentet uppmanar också EU att ytterligare isolera Ryssland internationellt, bland annat när det gäller landets medlemskap i internationella organisationer och organ som FN:s säkerhetsråd. Ledamöterna vill också att de diplomatiska förbindelserna med Ryssland ska minskas, att EU:s kontakter med officiella ryska företrädare ska hållas till ett absolut minimum och att ryska statsanknutna institutioner i EU som sprider propaganda runt om i världen ska stängas ned och förbjudas.

Mot bakgrund av Rysslands ökande terrordåd mot den ukrainska civilbefolkningen uppmanar resolutionen vidare EU:s medlemsländer i rådet att snabbt slutföra sitt arbete med ett nionde sanktionspaket mot Moskva. Ledamöterna vill också att EU-länderna aktivt ska förebygga, utreda och lagföra varje kringgående av sanktionerna och tillsammans med EU-kommissionen överväga möjliga åtgärder mot länder som försöker hjälpa Ryssland att kringgå de restriktiva åtgärder som redan införts.

Resolutionen antogs med 494 röster för, 58 röster emot och 44 nedlagda röster.

För mer information om kategoriseringen av stater som sponsorer av terrorism och liknande rättsliga ramar i andra länder, se den senaste briefingen av Europaparlamentets utredningstjänst EPRS.