Parlamentets journalistpris 2023 tilldelas internationella konsortiet för utredning av förlisningen vid Pylos i juni 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Pristagarna av Daphne Caruana Galizia-priset för journalistik 2023 © Europeiska unionen, 2023 - Källa: EP  

Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har vunnit Daphne Caruana Galizia-priset 2023 för att ha utrett förlisningen av fartyget Adriana utanför Pylos i Grekland, där över 600 migranter omkom.

De som stod bakom utredningen var den grekiska undersökande medieorganisationen Solomon, i samarbete med Forensis, det tyska public service-bolaget StrgF/ARD, och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet på senare tid kunde ske till följd av den grekiska kustbevakningens handlande. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden.

Vid prisutdelningen deltog Roberta Metsola, Europaparlamentets talman, Pina Picierno, vice talman och prisansvarig, samt Juliane Hielscher, ordförande för Berlins pressklubb och företrädare för de 28 medlemmarna i den oberoende alleuropeiska juryn. Priset delades ut i Daphne Caruana Galizia-pressrummet på Europaparlamentet i Strasbourg.

Talman Roberta Metsola sa: "I dag, liksom varje år, hedrar vi Daphne Caruana Galizias minne med ett pris som är en kraftfull påminnelse om hennes kamp för sanning och rättvisa. Journalister runt om i världen fortsätter att utsättas för hot bara för att de gör sitt jobb, men de vägrar att låta sig tystas. Parlamentet står vid deras sida i denna långvariga kamp för att skydda pressfrihet och mediernas mångfald i och utanför Europa."

Mellan den 3 maj och den 31 juli 2023 skickade fler än 700 journalister från 27 EU-länder in sina reportage till juryn. 12 av dessa gick vidare till slutomgången innan beslutet om vinnaren togs.

Om vinnarbidraget

Journalisterna gjorde en ordentlig undersökning av händelserna kring förlisningen av fisketrålaren Adriana den 14 juni i år, ungefär 50 sjömil utanför Pylos i sydvästra Grekland. Över 600 migranter, som hade lämnat Libyen några dagar tidigare, omkom.

Över 20 intervjuer gjordes med överlevande, och domstolshandlingar och kustbevakningskällor undersöktes. Undersökningen visar att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om hjälp ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att de försökte bogsera trålaren.

En simulering av vad som hände den ödesdigra natten har genomförts av Forensis. Tredimensionella modeller av trålaren har skapats med hjälp från kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Även flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videor tagna av närliggande fartyg var till god hjälp vid simuleringen.

Följande team har bidragit till storyn:

För Solomon: Stavros Malichudis, Iliana Papangeli och Corina Petridi.

För Forensis: Stefanos Levidis, Christina Varvia, Georgia Skartadou, Andreas Makas, Ebrahem Farooqui, Dimitra Andritsou, Peter Polack, Eyal Weizman, Jasper Humpert, Miriam Rainer, Salma Barakat, Zac Ioannidis och Elizabeth Breiner.

För StrgF/ARD: Armin Ghassim, Sulaiman Tadmory, Timo Robben och Sebastian Heidelberger.

För The Guardian: Giorgos Christides, Katy Fallon, Lydia Emmanouilidou och Julian Busch.

Om priset

Daphne Caruana Galizia-priset instiftades efter ett beslut av Europaparlamentets presidium i december 2019 som en hyllning till Daphne Caruana Galizia, den maltesiska korruptionsbekämpande undersökande journalisten och bloggaren som mördades i ett bilbombsattentat 2017.

Priset delas ut varje år på Daphne Caruana Galizias dödsdag och belönar utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden och principer: mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Priset är öppet för yrkesverksamma journalister och journalistteam oavsett nationalitet. De kan skicka in grävande journalistiska reportage som har publicerats eller sänts via mediebolag i något av EU:s 27 medlemsländer. Målet är att stödja och lyfta fram betydelsen av professionell journalistik och skydda frihet, jämlikhet och lika möjligheter.

Den oberoende juryn består av företrädare för pressen och civilsamhället i de 27 EU-länderna samt en representant för det internationella journalistförbundet.

Priset och prissumman på 20 000 euro visar på Europaparlamentets starka stöd för grävande journalistik och den fria pressen.

I oktober 2021 delades Daphne Caruana Galizias journalistpris ut till journalister som undersökte Pegasusprojektet. Undersökningarna samordnades av journalistorganisationen Forbidden Stories.

I oktober 2022 vann Découpages/Arte med sin samproduktion om ryskt inflytande i Afrika.

Vem var Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia var förutom journalist även antikorruptionsaktivist och gjorde grävande reportage om korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet, försäljning av medborgarskap och den maltesiska regeringens kopplingar till Panamadokumenten. Efter trakasserier och hot mördades hon med en bilbomb den 16 oktober 2017. Protesterna mot hur myndigheterna hanterade mordutredningen ledde slutligen till att premiärminister Joseph Muscat avgick. Europaparlamentets ledamöter ställde sig också kritiska till brister i utredningen och uppmanade i december 2019 EU-kommissionen att agera.

Det vinnande bidraget kommer inom kort att göras tillgängligt på alla EU:s officiella språk.