Europaparlamentet: EU måste aktivt stödja Rysslands demokratiska opposition 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Mordet på Aleksej Navalnyj är ännu ett tecken på det ökande och systematiska förtrycket i Ryssland 
  • Vladimir Putin måste ställas till svars för mordet på Aleksej Navalnyj 
  • Rysslands folk får inte förväxlas med ”Kremls krigshetsande, autokratiska och kleptokratiska regim” 
  • EU-länderna bör överväga möjligheten till fångutväxling 
Mordet på Aleksej Navalnyj är ännu ett tecken på det ökande och systematiska förtrycket i Ryssland ©PETRAS MALUKAS / AFP  

Europaparlamentet anser att den ryska regeringen och Vladimir Putin personligen bär det straffrättsliga och politiska ansvaret för sin mest framstående motståndare Aleksej Navalnyjs död.

Europaparlamentet fördömer starkt mordet på den ryske oppositionspolitikern och antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj och uttrycker sitt fulla stöd till hans änka Julija Navalnaja, som är fast besluten att fortsätta hans arbete. I en resolution som antogs på torsdagen betonar de att det fulla straffrättsliga och politiska ansvaret för hans död ligger hos den ryska regeringen, och i synnerhet president Vladimir Putin, som bör ställas till svars.

Ledamöterna varnar för att mordet på Aleksej Navalnyj är ännu ett tecken på det ökande och systematiska förtrycket i Ryssland och kräver en oberoende utredning av de exakta omständigheterna kring hans död, i syfte att avslöja sanningen, säkerställa ansvarsskyldighet och uppnå rättvisa.

Enligt resolutionen kontrolleras Rysslands politiska system av en konsoliderad auktoritär regim som präglas av hejdlös korruption. Den använder också riggade val för att ge sken av att vara demokratisk och koncentrerar all makt i Vladimir Putins händer.

Stöd den demokratiska oppositionen i Ryssland

Ledamöterna betonar samtidigt att det ryska folket inte får förväxlas med den ”krigshetsande, autokratiska och kleptokratiska Kremlregimen”. De uttrycker också sin solidaritet med alla dem i och utanför Ryssland som, trots det avsiktligt brutala förtryck och de allvarliga personliga konsekvenser de står inför, fortfarande finner modet att tala sanning.

Parlamentet framhåller att Aleksej Navalnyj personifierade kampen för frihet och demokrati, med sin dröm om ”ett vackert framtida Ryssland”. Resolutionen uppmanar därför EU och dess medlemsländer att fortsätta visa sin orubbliga solidaritet med och aktivt stödja det oberoende ryska civila samhället och den demokratiska oppositionen i landet.

Ledamöterna uppmanar också EU-länderna att öka sina ansträngningar för att hitta genomförbara sätt att befria de värst drabbade fångarna i Ryssland, särskilt politiska fångar som är sjuka eller har torterats, inbegripet möjligheten till eventuell utväxling av fängslade personer.

Fortsatt stöd till Ukraina är det bästa svaret till Kreml

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022 har de ryska myndigheterna ökat sitt förtryck av oppositionella röster i landet, varnar ledamöterna, som vill att EU, dess medlemsländer och likasinnade partner runt om i världen ska fortsätta det politiska, ekonomiska och militära stödet till Ukraina. Det är nämligen det bästa svaret på den förtryckande praxis som för närvarande utövas av Kremlregimen, enligt resolutionen. Ledamöterna är också övertygade om att Ukrainas
avgörande seger kan leda till verkliga förändringar i Rysslands system, särskilt avimperialisering,avkolonialisering och återfederalisering, som alla är nödvändiga förutsättningar för att demokrati ska kunna upprättas i Ryssland.

Parlamentet uppmanar slutligen EU-kommissionen och i synnerhet Europeiska utrikestjänsten att utveckla en proaktiv, långsiktig strategisk politik gentemot Ryssland som effektivt svarar mot verkligheten i förbindelserna mellan EU och Ryssland i dag, situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och nödvändigheten att stödja det ryska civila samhället och oppositionsföreträdare i exil.

Resolutionen antogs med 506 röster för, 9 röster emot och 32 nedlagda röster.