EU:s valkampanj betonar vikten av att rösta för att skydda demokratin 

Pressmeddelande 
 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet inleder andra etappen av sin kommunikationskampanj om hur viktigt det är att rösta och skydda demokratin.

Den 6–9 juni 2024 går mer än 370 miljoner européer i över 27 medlemsländer till valurnorna för att rösta i EU-valet. För att öka EU-medborgarnas medvetenhet om valet och uppmuntra dem att rösta har Europaparlamentet dragit igång den andra etappen av sin kommunikationskampanj.

Kampanjens motto Använd din röst. Annars bestämmer andra åt dig belyser hur viktigt det är med demokrati. I kampanjen ingår allt från medieevenemang, sociala medier, samarbeten med offentliga och privata partner, gräsrotsinitiativ och utbildningsprogram som riktar sig till medborgare i hela EU.

Den fyra minuter långa filmen Använd din röst har spelats in för att sprida kampanjens budskap till unga européer. I filmen berättar äldre EU-medborgare från olika länder om sina personliga erfarenheter av demokrati och betonar att demokratiska rättigheter inte får tas för givna.

Demokratin i Europeiska unionen är viktigare än någonsin. Din röst avgör Europas vägval de kommande fem åren. Den avgör vilket Europa vi får”, säger Europaparlamentets talman, Roberta Metsola. ”Låt ingen annan bestämma åt dig. Rösta den 6–9 juni 2024. Varje röst räknas.”

Gemensamt ansvar

Nu när EU står inför stora utmaningar och EU-valet i juni 2024 närmar sig, är det viktigare än någonsin för Europaparlamentet att jobba för dialog, enighet och ett aktivt medborgarskap. Använd din röst. Annars bestämmer andra åt dig, är en stark påminnelse om att demokratin är värdefull och att vi alla måste vara med och försvara den.

”Det är vårt gemensamma ansvar att stå upp för demokratin. Det handlar inte i första hand om att värna vissa demokratiska idéer eller ändamål, utan om att ta ansvar för varandra”, säger Europaparlamentets talesperson Jaume Duch. Vi har mer gemensamt än vi kanske anar. Med den europeiska demokratins hjälp kan vi mötas över nations- och generationsgränser, oavsett politiska övertygelser. I dessa polariserade tidevarv är det lätt att glömma vad som faktiskt förenar oss. Med den här kampanjen vill vi påminna om det.”

Mer specifikt handlar kampanjens huvudfilm om Europas brokiga historia. Många européer har upplevt väpnade konflikter eller begränsats i sin individuella frihet. Sådana erfarenheter gör det lättare att inse hur skör demokratin kan vara om vi inte aktivt står upp för den.

Allt fler intresserar sig för EU-valet

I 2019 års EU-val röstade mer än hälften av EU-medborgarna (50,6 %). Europaparlamentets Eurobarometer från våren 2024 visar att över 60 % av de 26 000 personer som tillfrågades är intresserade av EU-valet i juni. Det är elva procentenheter fler än i Eurobarometern våren 2019, tre månader före förra EU-valet. Dessutom uppgav 71 % att de troligtvis kommer att rösta, alltså 10 procentenheter fler än sist.

Undersökningen visar också att fyra av fem européer (81 %) håller med om att ”det är viktigt att rösta för att demokratin ska stå sig stark” och 84 % anser att ”det är viktigt att rösta för att kommande generationer ska få en bättre framtid". Fler än åtta av tio européer (81 %) tycker att det är extra viktigt att rösta i år med tanke på det geopolitiska läget.

Filmen Använd din röst och nio andra versioner för TV, bio, radio och sociala medier kommer att släppas i alla medlemsländer den 29 april 2024.