Pressackreditering 

 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier som inte har EU:s interinstitutionella passerkort måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta i Europaparlamentet.

Det finns två typer av ackreditering tillgängliga hos Europaparlamentet.

 1. Tillfällig ackreditering
 2. Årsackreditering

Alla journalister som får tillgång till Europaparlamentets byggnader har rätt att utnyttja de hjälpmedel som erbjuds. Vänligen läs igenom reglerna innan du ansöker.


1. Tillfällig ackreditering

Tillfällig ackreditering gäller från dag ett fram till högst slutet av veckan.

Journalister som besöker Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg kan beviljas tillfällig ackreditering för ett särskilt möte/sammanträde. Du kan ansöka om denna ackreditering genom att registrera dig och skapa ett personligt konto här. Så fort som ditt konto har registrerats kommer en e-postbekräftelse från noreply@europarl.europa.eu att skickas till den e-postadress som du angett. När kontot väl har godkänts kan du sedan fortsätta med din ackrediteringsansökan genom att logga in på hemsidan.

För att kunna få din tillfälliga ackreditering måste du ange/skicka in följande uppgifter:

 • en kopia av din presslegitimation eller ett nyligen undertecknat brev från din arbetsgivare som tydligt framhåller att du arbetar på uppdrag av en specifik nyhetsorganisation eller publikation och rättfärdigar behovet av en ackreditering. Brevet måste vara skrivet på den behöriga organisationens brevpapper och bör specificera journalistens namn, roll och tidsram för den önskade ackrediteringen. Det är inte tillåtet att nominera sig själv,
 • ett fotografi (porträttbild i id-storlek (längd-breddförhållande 3X4) - jpeg-format +/- 100 KB),
 • en giltig identitetshandling med utgångsdatum,
 • syftet med ditt besök i Europaparlamentet,
 • enbart för frilansjournalister: ett bevis på att du arbetar som journalist (en nyligen publicerad artikel/artiklar med byline och bevis på utbetalda löner).

När din ansökan har godkänts kan du hämta ut din ackrediteringsbricka på Europaparlamentets pressackrediteringskontor (se adress och öppettider nedan). Vänligen ta med en giltig identitetshandling.


2. Årsackreditering

En årsackreditering är giltig i ett kalenderår (från januari till december) and kan förnyas på begäran. Nya ansökningar eller ansökningar om förnyelse kan skickas in från och med november för det efterföljande året fram till slutet på oktober under det aktuella året.

Om du som journalist regelbundet bevakar Europaparlamentet och är baserad i eller nära Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg kan du ansöka om årsackreditering. Denna ackreditering gäller sedan för Europaparlamentets alla tre säten (Strasbourg, Bryssel och Luxemburg).

En begäran om årsackreditering måste skickas in för godkännande via registreringssidan här.

För att kunna få din årsackreditering måste du ange/skicka in följande uppgifter:

 • en kopia av en giltig presslegitimation,
 • ett nyligen undertecknat brev från din arbetsgivare som rättfärdigar behovet av en ackreditering. Brevet måste vara skrivet på den behöriga organisationens brevpapper och bör specificera journalistens namn, roll och tidsram för den önskade ackrediteringen. Det är inte tillåtet att nominera sig själv,
 • ett fotografi (porträttbild i id-storlek (längd-breddförhållande 3X4) - jpeg-format +/- 100 KB),
 • en giltig identitetshandling med utgångsdatum,
 • ett bevis på att din huvudsakliga bostad eller andrahandsbostad är i eller nära Europaparlamentets tre officiella säten (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg), t.ex. en kopia av en giltig legitimation, förteckning över bostadsadress eller ett hyreskontrakt,
 • enbart för frilansjournalister: ett bevis på att du arbetar som journalist (en nyligen publicerad artikel/artiklar med byline och bevis på utbetalda löner).

Observera. Särskild pressackreditering. En särskild ackreditering kan begäras för vissa evenemang, till exempel kopplade till EU-valet eller aktiviteter som sker under en helg eller utanför vanliga arbetstider. För att få en sådan ackreditering kan särskilda krav förekomma, som kommer att meddelas av Europaparlamentet i förväg.Upptagningstillstånd för medier

Journalister, fotografer och kamerateam, inklusive de som redan har EU:s interinstitutionella passerkort, är skyldiga att inneha ett upptagningstillstånd för att få filma och fotografera på Europaparlamentet. Upptagningstillståndet beviljas av ackrediteringsdisken för medier och kan också begäras i förväg hos media.accreditation@ep.europa.eu. Journalister måste lyda och skriva under reglerna för att få filma och fotografera på Europaparlamentet.


Upptagningstillstånd för personer som inte är medierepresentanter

Fotografer och kamerateam, som bjudits in av en ledamot eller en parlamentsavdelning (som härefter kallas den ansökande myndigheten) för särskilda evenemang, kommunikationsuppdrag eller marknadsföringsarbete, ska inneha ett ”upptagningstillstånd för personer som inte är medierepresentanter”. Den ansökande myndigheten och/eller fotografen/kamerateamet ska ansöka om ett sådant tillstånd hos media.accreditation@ep.europa.eu 24 timmar innan det planerade besöket på Europaparlamentet. Sökandena måste lyda och skriva under reglerna för personer som inte är medierepresentanter. Tillståndet ger dock inte tillträde till Europaparlamentets lokaler, utan den ansökande myndigheten måste dessutom ansöka om ett vanligt besökstillstånd. Den ansökande myndigheten är sedan ansvarig för att övervaka alla upptagningar och säkerställa att Europaparlamentets regler för personer som inte är medierepresentanter följs.


Pressackrediteringen: öppettider

Bryssel: Medieackrediteringsdisken, Ackrediteringscentrumet, Altiero Spinelli-byggnaden, Esplanade Solidarność, 01F035

Måndag - Torsdag: 08.30 - 17.45;

 • Fredag 08.30 - 13.00

Strasbourg (enbart under plenarsammanträden): pressingången, Louise Weiss-byggnaden (LOW). Det är första ingången på vänster sida efter att man har kommit in på Europaparlamentets innergård (Bronislaw Geremek Agora).Måndag: 12.00 - 20.00

 • Tisdag-Onsdag: 08.00 - 20.00
 • Torsdag: 08.00 - fram till att plenarsammanträdet slutar.

Dataskydd
Läs mer om vilka dataskyddsvillkor som gäller.


Relaterade sidor: