Europaparlamentets pressmaterial 

 
 

Dela den här sidan: 

I det här pressmaterialet finns användbara kontakter, en översikt över Europaparlamentets sammansättning, politiska prioriteringar och pågående arbete, länkar till bakgrundsinformation, grafik och uppgifter om den allmänna opinionen.

Pressmaterialet har utformats för att journalister som följer parlamentets verksamhet snabbt ska kunna hitta användbar och aktuell information och lätt hitta vad de söker på parlamentets webbplatser.

Europaparlamentet under plenarsammanträdet i Strasbourg i juni 2021  

Upprätthållande av parlamentets verksamhet under pandemin

I enlighet med nationella folkhälsorestriktioner begränsade parlamentet tillfälligt eller ställde helt in resor mellan sina arbetsorter och den del av verksamheten som omfattade externa besökare. Parlamentet har dock under hela pandemin fortsatt att stifta lagar och utöva demokratisk tillsyn. De viktigaste byggnaderna har också hållits öppna för medier.

Inte minst har parlamentet i utskotten och plenum ändrat och godkänt lagstiftning för att hantera coronapandemin och dess sociala och ekonomiska följder, och detta inom ett par veckor och på distans. Det här var möjligt tack vare tillfälliga åtgärder som parlamentets talman och styrande organ vidtog i enlighet med rättsstatliga principer. Åtgärderna såg till att parlamentet upprätthöll sin verksamhet i enlighet med fördragen, och gjorde det möjligt för parlamentet att stifta lagar, fastställa budgeten och utöva politisk kontroll under krisen.