Europaparlamentets pressmaterial 

 
 

Dela den här sidan: 

Det här pressmaterialet ger en överblick över Europaparlamentets sammansättning och befogenheter, politiska prioriteringar, avslutat och pågående arbete, bakgrundsmaterial, infografik, opinionsläget och kontaktuppgifter som kan vara bra att ha.

Innehållet kommer att uppdateras regelbundet i takt med att vi närmar oss det tionde EU-valet som kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer den 6-9 juni 2024.

Pressmaterialet har sammanställts så att journalister som följer parlamentets verksamhet snabbt ska kunna hitta relevant och aktuell information och lätt kunna navigera på parlamentets webbplatser.

Europaparlamentet under en omröstning i plenum