Europaparlamentets pressmaterial 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Det här pressmaterialet ger en överblick över Europaparlamentets sammansättning och befogenheter, politiska prioriteringar, avslutat och pågående arbete, bakgrundsmaterial, infografik, opinionsläget och kontaktuppgifter som kan vara bra att ha.

Pressmaterialet har sammanställts så att journalister som följer parlamentets verksamhet snabbt ska kunna hitta relevant och aktuell information och lätt kunna navigera på parlamentets webbplatser.

Innehållet kommer att uppdateras regelbundet i takt med att vi närmar oss det tionde EU-valet som kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer den 6-9 juni 2024.

För mer information om EU-valet, inklusive - i ett senare skede - valresultat, se den särskilda webbplatsen om valet. Du kan också hitta mer information om vallagarna i medlemsländerna i denna infografik.

Europaparlamentet under en omröstning i plenum