Éisteachtaí poiblí á dtabhairt do na hiarrthóirí ag an gCoiste um Achainíocha: 3 Nollaig 2019.FORTUNATO Giuseppe

LAFFRANQUE Julia

MUIŽNIEKS Nils

O'REILLY Emily

WIKSTRÖM Cecilia

Sonraí Teagmhála

Parlaimint na hEorpa
An Coiste um Achainíocha
An Rúnaíocht
Rue Wiertz
B-1047 An Bhruiséil