7. vaalikausi
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
Valtuuskunnat
6. vaalikausi
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous (6. vaalikausi)
Suhteista Eurooppaan vastaavat valtuuskunnat (6. vaalikausi)
Suhteista Euroopan ulkopuolelle vastaavat valtuuskunnat (6. vaalikausi)
Muuta
Asiakirjojen haku
Entiset valtuuskunnat
EU-Kroatia

TäysistuntoasiakirjatTäysistuntoasiakirjat
Videoita täysistunnon keskusteluistaVideoita täysistunnon keskusteluista
PuhemiesPuhemies
PääsihteeriPääsihteeri
Tulossa valiokunnissaTulossa valiokunnissa
Think TankThink Tank

 Valtuuskunnat

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous on Euroopan parlamentin poliittinen elin, joka tutkii säännöllisesti asioita, jotka koskevat parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja parlamentaarisissa sekavaliokunnissa olevien valtuuskuntien toimintaa.

Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen kokoonpano

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous muodostuu parlamenttien välisistä suhteista vastaavien pysyvien valtuuskuntien puheenjohtajista ja se valitsee itse puheenjohtajansa.


Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen tehtävät

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous voi antaa parlamentin puheenjohtajakokoukselle valtuuskuntien työskentelyä koskevia suosituksia.
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous laatii vuotuisen kalenteriluonnoksen ja esittää parlamenttien välisiä valtuuskuntakokouksia ja parlamentaaristen sekavaliokuntien kokouksia.
Puhemiehistö ja puheenjohtajakokous voivat uskoa valtuuskuntien puheenjohtajakokoukselle tiettyjä tehtäviä.