7. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií
Delegácie
6. volebné obdobie
Konferencia predsedov delegácií (6. volebné obdobie)
Európske delegácie (6. volebné obdobie)
Neeurópske delegácie (6. volebné obdobie)
Rôzne
Vyhľadávanie dokumentov
Predchádzajúce delegácie
EÚ – Chorvátsko

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

 Delegácie

Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií, politický orgán Európskeho parlamentu, pravidelne posudzuje všetky otázky týkajúce sa dobrého fungovania medziparlamentných delegácií a delegácií v zmiešaných parlamentných výboroch.

Konferencia predsedov delegácií, jej zloženie

Konferencia predsedov delegácií sa skladá z predsedov všetkých stálych medziparlamentných delegácií. Konferencia si volí svojho predsedu.


Konferencia predsedov delegácií, jej kompetencie

Konferencia predsedov delegácií môže dávať konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce delegácií.
Konferencia predsedov delegácií vypracováva návrh ročného harmonogramu medziparlamentných stretnutí a schôdzí zmiešaných parlamentných výborov.
Predsedníctvo a konferencia predsedov môžu poveriť konferenciu predsedov delegácií výkonom niektorých úloh.