7-ми парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации
Делегации
6-ти парламентарен мандат
Съвет на председателите на делегации (6-и парламентарен мандат)
Делегации - Европа (6-и парламентарен мандат)
Делегации - страни извън Европа (6-и парламентарен мандат)
Разни
Търсене на документи
Бивши делегации
ЕС-Хърватия

Документи от пленарно заседаниеДокументи от пленарно заседание
Видео материали от пленарните дебатиВидео материали от пленарните дебати
ПредседателПредседател
Генерален секретариатГенерален секретариат
Очаквайте в комисиитеОчаквайте в комисиите
Think TankThink Tank

 Представяне

Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации е политически орган на Европейския парламент, който разглежда периодично всички въпроси, свързани с правилното функциониране на междупарламентарните делегации и делегациите в съвместните парламентарни комитети.

Състав на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.


Правомощия на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
Съветът на председателите на делегации изготвя проект за годишен график на междупарламентарните срещи и на заседанията на съвместните парламентарни комитети.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.