Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji
Delegacje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Delegacji (szósta kadencja)
Delegacje europejskie (szósta kadencja)
Delegacje nieeuropejskie (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Delegacje, które zakończyły działalność
UE-Chorwacja

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

 Prezentacja

Konferencja Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji, organ polityczny Parlamentu Europejskiego, bada okresowo wszystkie kwestie dotyczące właściwego działania delegacji międzyparlamentarnych i delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych.

Skład Konferencji Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich stałych delegacji międzyparlamentarnych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego.


Kompetencje Konferencji Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące prac delegacji.
Konferencja Przewodniczących Delegacji sporządza projekt kalendarza rocznego prac, spotkań międzyparlamentarnych oraz posiedzeń wspólnych komisji parlamentarnych.
Prezydium i Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Delegacji.