a şaptea legislatură
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie
Delegaţii
a şasea legislatură
Conferința președinților de delegație (a șasea legislatură)
Delegații cu țări europene (a șasea legislatură)
Delegații cu țări neeuropene (a șasea legislatură)
Diverse
Căutare documente
Foste delegaţii
UE-Croaţia

Documente ale şedinţei în plenDocumente ale şedinţei în plen
Înregistrare video a dezbaterilor plenareÎnregistrare video a dezbaterilor plenare
PreşedintelePreşedintele
Secretarul GeneralSecretarul General
Subiecte ce vor fi abordate de comisiiSubiecte ce vor fi abordate de comisii
Think TankThink Tank

 Prezentare

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie este organul politic al Parlamentului care examinează în mod periodic toate problemele legate de buna funcţionare a delegaţiilor interparlamentare şi a delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte.

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie: componenţă

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie se compune din preşedinţii tuturor delegaţiilor interparlamentare permanente; aceasta îşi alege preşedintele.


Conferinţa preşedinţilor de delegaţie: atribuţii

Conferinţa preşedinţilor de delegaţie poate face recomandări Conferinţei preşedinţilor cu privire la lucrările delegaţiilor.
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie întocmeşte un proiect de calendar anual al reuniunilor interparlamentare şi al reuniunilor comisiilor parlamentare mixte.
Biroul şi Conferinţa preşedinţilor pot delega anumite sarcini Conferinţei preşedinţilor de delegaţie.