7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων αντιπροσωπειών
Αντιπροσωπείες
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - Ευρώπη (6η κοινοβ. περίοδος)
Αντιπροσωπείες - εκτός Ευρώπης (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες αντιπροσωπείες
ΕΕ-Κροατία

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Διάφορα 
D-HR

ΕΕ-Κροατία

Κροατία

Τα στοιχεία αυτά αρχειοθετήθηκαν την 1η Ιουλίου 2013 και δεν ενημερώνονται πλέον.


Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Στις 29 Οκτωβρίου 2001, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους συνήψαν στο Λουξεμβούργο Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης (ΣΣΣ) με την Κροατία.

Η ΣΣΣ αντιπροσωπεύει τη δέσμευση των υπογραφόντων να ολοκληρώσουν, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, μια επίσημη σύνδεση με την ΕΕ. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, που δρομολογήθηκε το 1999 με τη λήξη της σύρραξης στο Κόσοβο, είναι η κυριότερη συμβολή της ΕΕ στην πολιτική και οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο, εν ευθέτω χρόνω, την ενσωμάτωσή τους στην ΕΕ.

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της ΣΣΣ (1η Φεβρουαρίου 2005), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, στις 10 Μαρτίου 2004 και 14 Σεπτεμβρίου 2004, να συγκροτήσει μια αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ) ΕΕ-Κροατίας, με την ευκαιρία της έναρξης της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου. Πράγματι, το άρθρο 9 της ΣΣΣ αναφέρει ότι: "Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο διεξάγεται στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης..."
Η Κροατία υπέβαλε επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2003. Ύστερα από θετική γνώμη της Επιτροπής και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο (3 Οκτωβρίου 2005), τον Οκτώβριο του 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία.
Η ΜΚΕ ΕΕ-Κροατίας αποτελείται από ίσο αριθμό βουλευτών του ΕΚ και του κροατικού κοινοβουλίου (Σαμπόρ). Συνεδριάζει δύο φορές ετησίως, μία στην Κροατία και μία σε έναν από τους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, οι αντιπρόσωποι της κυβέρνησης της Κροατίας, της Προεδρίας της ΕΕ και της Επιτροπής προσκαλούνται να μιλήσουν στις συνεδριάσεις της ΜΚΕ.

Sections
Μέλη
Twin delegation
General documents